Webinaarissa esiteltiin uusia Paikkatietoikkunan ja ArcticSDI:n työkaluja

16.2.2018 Maanmittauslaitos esitteli uusia Oskari-toiminnallisuuksia, joista osa on nyt käytössä Paikkatietoikkunassa ja Arctic SDI palvelussa. Lisäksi OpenLayers 4 on otettu käyttöön jo nyt useissa Oskarin pääkehityslinjan toiminnallisuuksissa ja mm. karttaikkunan panerointi on uusimman päivityksen myötä ouhevampaa

Usein pohditaan mitä kaikkea Web Coverage Service (WCS) standardilla voidaan toteuttaa. Paikkatietoikkunassa tätä on nyt testattu Maastoprofiili-työkalun avulla. Korkeustietoja sisältävää WCS-rajapintaa voidaan hyödyntää tekemällä poikkileikkauksia maastosta. Huomattava on, että piirretylle janalle kuvataan vain 100 pistettä, joten kannattaa kokeilla esimerkiksi omalla lenkkipolulla miten jyrkkyyserot tulevat näkyviin.

Terrain height profile

Teemakartat uudistuivat

Teemakarttatyökalu on myös uudistunut.  Uusia toiminnallisuuksia ja vanhoja hyviksi koettuja toimintoja kehitetään vielä tämän vuoden aikana eteenpäin.

Uusimpina pistesymboliikkateemakartan tuottaminen ja tietojen tarkastelu pylväsdiagrammin avulla. Myös layoutia on kevennetty, jotta ikkunat eivät mene niin pahasti päällekäin. Paikkatietoikkunaan on lisätty myös uusia tilastorajapintoja ja niiden lisääminen on myös ylläpidon puolella jatkossa helpompaa kehitettyjen uusien adaptereiden myötä.

Thematic maps - new features

Aikasarjoille työkalu

Edistyksekästä aikasarjatyökalu on kehitetty ArcticSDI-projektissa. Aikatietoa sisältävää WMS-dataa voidaan visualisoida nyt aikajanan avulla. Erityisen tärkeää tämä on muutoksen tulkinnassa. Työkalun avulla voidaan tutkia pidemmän aikavälin muutosta ja jos datassa on tarkempaa tietoa, rajata tutkittavaa ajanjaksoa haluttuun kohtaan. 

Hierarkinen karttatasovalikko ja sen esittely jäi seuraavaan kertaan. Lisää siis luvassa!

Time series tool for WMS