Ehdokkaat

 • Luonnonvarakeskus Eeva Lehtonen
  Luken kesällä 2017 julkaisema Biomassa-atlas -verkkopalvelu on toteutettu Oskari-alustaa hyödyntäen ja sen päälle uutta rakentaen. Saan Biomassa-atlaksen hankepäällikkönä palautetta Oskarilla toteutetun palvelun käytöstä ja näkemystä Oskarin vahvuuksista ja rajoitteista. Oskariin kehitettyjen toiminnallisuuksien hyödyntäminen jatkuu Itämeren maiden Baltic Forbio -hankkeessa, jossa toteutetaan karttapalvelu Suomen, Ruotsin, Viron, Latvian ja Liettuan alueelle. Tässä syntyvistä yhteyksistä ja kokemuksista voi olla hyötyä jos Oskarin pohjalta kehitetään eurooppalaisia yhteistyökuvioita. Toivon kehittämisryhmän työskentelyltä tukea ja hyvää tiedonkulkua joka johtaa ideointiin uusista hyödyllisistä ominaisuuksista Oskariin.
 • Tampereen yliopiston Porin yksikkö, Petri Linna
  Tampereen yliopiston signaalinkäsittelyn osasto Porissa on vuosien saatossa erikoistunut suurten data-massojen hallintaan ja kuvadatojen analysointiin. Osaston vastuulla olevia kursseja ovat esim. paikkatiedon, kuvankäsittelyn ja hahmontunnistuksen kurssit. Vuonna 2017 osasto sai rahoituksen EIP-agrista, joka on EU tason rahoituksia maatalouden digitalisaation kehittämiseksi. MIKÄ DATA –hanke kehittää viljelijöille palvelua josta he voivat nähdä monipuolisesti peltoihin liittyvää analysoitua dataa, kuten satokartoittimen, multispektrikameran, RGB ja salaojien datat. Tällä hetkellä Oskaria kehitetään hankkeessa osana peltotiedon hallintaa eli drooni-aineistojen ylläpito- ja tarkasteluvälineenä. Oskarin kehittäminen tapahtuisi osaltamme tämän hankkeen kautta.
 • PaikkaOppi-palvelu, Virpi Hirvensalo
  PaikkaOppi on kansallinen koulukäyttöön suunnattu paikkatiedon oppimisympäristö, jota ollaan nyt perusteellisesti uudistamassa. Uusi PaikkaOppi toteutetaan Oskarin päälle. PaikkaOpin koordinaattorina toimiessani olen saanut hyvän käsityksen koulumaailman tarpeista ja toiveista paikkatietopalveluiden kehittämiseen liittyen. Roolini kehittämisryhmässä olisikin tuoda mukaan oppimiseen ja nuoriin paikkatiedon käyttäjiin liittyvää näkemystä ja vaikuttaa siihen, että näiden kohderyhmien tarpeet tulevat hyvin huomioiduiksi Oskarin kehittämisessä. PaikkaOppi –palvelun koordinaattori Virpi Hirvensalo, Turun kaupunki, TOP-keskus (Tietokone opetuksessa –keskus)
 • Sitowise Oy, Jan Lindbom
  Olen hyvin asiakaslähtöisesti ajatteleva, liiketoimintaa ymmärtävä ja teknisesti valveilla oleva menevä kaveri. Haluan tuoda kehittämisryhmään intoa ja draivia, joka tempaa mukaansa uusia kasvoja Oskarin pariin myös kehittämisryhmän ulkopuolelta. Toivon kehittämisryhmän työskentelyltä juuri edellä kuvattuja elementtejä ja tukea/sparrausta eri foorumeilla, kun olemme astumassa OSGeon ihmeelliseen maailmaan. Asioita kannattaa ajatella yksinkertaisesti ja suoraviivaisesti häpeilemättä omia saavutuksiaan.

Äänestä uusia jäseniä Oskari kehittämisryhmään

Äänestä suosikkiasi Oskari kehittämisryhmään. Ryhmään valitaan vuosittain 1-2 yhteisöjäsentä, jonka valitsemisesta vastaavat kaikki Oskari-yhteisön jäsenet, eli te. Muut kehittämisryhmän jäsenet maksavat jäsenyydestä ja Oskarin kehittämisen tukipalveluista 5000€ vuodessa. Äänestysaikaa on 23.4. klo 13:00 - 25.4. klo 10:00 asti ja valitut ehdokkaat ilmoitetaan Oskari-verkostopäivässä.

Äänestys ilmestyy tähän 23.4.

Äänestä uusi jäsen!

 • Sitowise (70%, 38 Votes)
 • LUKE (19%, 10 Votes)
 • PaikkaOppi (6%, 3 Votes)
 • Tampereen yliopisto, Porin yksikkö (6%, 3 Votes)

Ääniä yhteensä: 54

Loading ... Loading ...