Tampereen teknillisen yliopiston signaalinkäsittelyn osasto on vuosien saatossa erikoistunut suurten data-massojen hallintaan ja kuvadatojen analysointiin. Osaston vastuulla olevia kursseja ovat esim. paikkatiedon, kuvankäsittelyn ja hahmontunnistuksen kurssit. Viime vuonna osasto sai rahoituksen EIP-agrista, joka on EU tason rahoituksia maatalouden digitalisaation kehittämiseksi. MIKÄ DATA –hanke kehittää viljelijöille palvelua josta he voivat nähdä monipuolisesti peltoihin liittyvää analysoitua dataa, kuten satokartoittimen, multispektrikameran, RGB ja salaojien datat. Nykyinen versio palvelusta on rakennettu GeoServerin päälle, mutta nyt haetaan ratkaisuja joilla voidaan toteuttaa varsinaista käyttöliittymää ja esim. käyttäjähallintaa. Huhtikuun lopussa päättyi uuden työntekijän kansainvälinen haku, joka tulee kehittämään palveluun kuva-analyyseja ja kehittämään itse palvelua. Yhteistyötä hankkeen palvelun kehittämiseksi tullaan tekemään eri toimijoiden kesken, esim. parhaillaan neuvotellaan Viron toimijoiden kanssa, että miten x-road konseptiin kehitteillä oleva maatalouspalvelu tukisi hankkeen tavoitteita ja onko sillä mahdollisesti liitoksia Oskarin toteutuksen kanssa. Oskarin kehittäminen tapahtuisi osaltamme tämän hankkeen kautta ja voisimme osoittaa siihen merkittävän työpanoksen noin 1,5 vuodeksi.