Spatial Statistics on Web 2 (SSW2)-hanke kehittää tilastoaineistojen visualisointityökaluja Oskarissa

Tilastollisia aineistoja on joskus tarpeen tarkastella muutenkin kuin monille tuttuna koropleettikarttaesityksenä. Sitä varten EU-Grants-hankkeen avulla kehitetään Paikkatietoikkunaan Oskarin teemakarttaominaisuutta ja tilastotietojen tilastograafista visualisointia Oskari-alustalla yhteistyössä Tilastokeskuksen (TK) ja Maanmittauslaitoksen (MML) kanssa.

Uusia teemakarttatyökaluja Oskariin

Projektin myötä pyritään mm. kehittämään aluetilastojen tuottajille palvelualusta, jota hyödyntäen erilaisiin tilastojulkaisuihin voitaisiin liittää staattisia tai upotettuja karttoja ja/tai grafiikkaa.

”Hankkeessa tuotetaan uusia visualisointitapoja teemakartta-aineistoille, esimerkiksi kasvavat pistesymbolit, pylväsdiagrammit, aikasarjat ja animaatiot kehittyvät”, kertoo Timo Aarnio, Maanmittauslaitokselta.

Toivelistalla tilastoaineistojen laajempi hyödyntäminen

Projektin tulokset kehittävät samalla “perusoskaria” eli Oskarin ydintä. Näin hankkeessa kehitetty uusi teemakarttatoiminto korvaa aiemman version. Teemakarttatoiminnallisuutta voi testata Paikkatietoikkunan avulla, johon myös uudet toiminnallisuudet integroidaan kunhan ne saadaan valmiiksi.

”Teknisen paikkatietojen ja tilastotietojen yhteentoimimisen lisäksi tarvitaan vielä kehitystyötä tilastoaineistojen ja paikkatietoaineistojen yhteentoimimiseen aineistojen tietoarkkitehtuurin näkökulmasta”, toivoo Rina Tammisto Tilastokeskukselta.

”Lisäksi olisi hienoa saada välineitä tilastotietojen laajempaan hyödyntämiseen,” Timo Aarnio jatkaa.


Yhteyshenkilöt
:
Tilastokeskus, Marja Tammilehto-Luode
Maanmittauslaitos, Timo Aarnio