Yhteisön tavoitteet

Kehittää avoimen lähdekoodin Oskari-ohjelmistoa yleiskäyttöiseksi, monipuoliseksi ja käyttäjäystävälliseksi työkaluksi paikkatiedon hyödyntämiseen.

Välttää päällekkäistä työtä

  • sovittamalla aikataulut yhteen Oskarin kehittämissuunnitelman (Roadmap) kanssa
  • edistämällä ohjelmiston kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä sekä
  • tuomalla esille toiveet jo ennen varsinaisen kehittämistyön alkamista

Jakaa yhteisölle tietoa ja kokemuksia

  • käynnissä ja suunnitteilla olevista kehittämishankkeista sekä
  • ohjelmiston toimivuudesta ja mahdollisista kehittämistarpeista

Tehtävät

Tutustua Oskari-ohjelmiston toimintamalliin ja ohjeistuksiin.

Tukeutua muiden yhteisön jäseniin ohjelmiston kehittämiseen tähtäävissä toimenpiteissä sekä hyödyntämisessä. Tukea kehittämiseen löytyy Oskarin sähköpostilistalta sekä ottamalla yhteyttä Project Steering Committee:n jäseniin. Suomessa hankkeiden välistä yhteistyötä tekee myös Oskari-verkoston kehittämisryhmä.

Keskustella ohjelmiston arkkitehtuurista ja kehittää sitä.

Arvioida ohjelmiston osana potentiaalisesti käytettävien ohjelmistojen ja tekniikan soveltuvuutta.

Tehdä ohjelmistoon tai kehityslinjaan liittyvät parannusehdotukset suoraan GitHubiin.

Dokumentoida kehitetyt ohjelmiston osiot selkeästi ja saattaa syntyneet uudet toiminnallisuudet Project Steering Committee:n tiedoksi (ks. Reporting issues & documenting).

Julkaista kehittämistyön tulokset vapaasti hyödynnettäväksi avoimena lähdekoodina noudattaen OSGeo Foundationin ja Oskari-ohjelmiston lähdekoodin lisensointia.

Roolit

Yhteisön jäsen: kuka tahansa toimija joka haluaa hyödyntää tai kehittää Oskari-ohjelmistoa.

Organisaatiojäsen: Organisaatiot, jotka haluavat edistää Oskarin hyödyntämistä. Organisaatiolistalle voi ilmoittautua tästä.

PSC eli Project Steering Committee: Vastaa Oskarin teknisestä eheydestä ja keskustelee sen kehittämisestä.

Oskari yhteistyön kehittämisryhmä: Joukko organisaatioita jotka haluavat kehittää Oskaria yhdessä. Ryhmän vuosimaksu on 5000€/organisaatio. Ryhmä ohjaa viestintäkoordinaattorin työtä ja saa teknistä tukea integraatiotyössä Maanmittauslaitokselta.

Viestintäkoordinaattori: Oskari-verkoston yhteisön kehittämistehtävät ja kehittämisryhmän toimintojen edistäminen.

OSGeo Foundation: Oskari on hakenut OSGeo Foundationin jäsenprojektiksi. Jos hakemus menee läpi, lähdekoodin omistajuus siirtyy OSGeolle. Tällöin pitää noudattaa myös OSGeon lisensointimäärityksiä sekä toimintatapoja.

Kaikki yhteisön eri toimijoiden roolit on koottu englanniksi Oskarin GitHubin wikiin.

    •