Tampereen kaupungilla on vahva perinne Oskarin hyödyntäjänä. Tampereen kaupungin karttapalvelu on julkinen näkymä kaupungin tuottamaan tietoon, mutta myös sisäisesti Oskaria hyödynnetään ahkerasti eri virastoissa. Tampereen karttapalvelu on puhdas Oskari-ohjelmisto lukuun ottamatta pieniä visuaalisia muutoksia.

Roolipohjaisen käyttäjänhallinnan kytkeminen kaupungin henkilökunnan tileihin mahdollistaa sen, että tietoja pääsevät katsomaan ja editoimaan ne joiden pitääkin.

"Tampereen kaupunki tuottaa ja ylläpitää suuria määriä erilaista paikkatietomuotoista substanssitietoa. Tiedot ovat katseltavissa eri sidosryhmille karttapalveluiden kautta," kertoo erikoissuunnittelija Marko Kauppi Tampereen kaupungilta.

Yksi hieno esimerkki Oskarin hyödyntämisestä on ns. RPC toiminnallisuuksien kehittäminen - eli Oskarin päälle voidaan luoda kevyitä palveluita, jotka hyödyntävät aineistoja ja kartta-alustaa. Tampereen kaupungilla on tästä kevyt esimerkki osayleiskaavan osalta.

Oskaria on helppo ja nopea kehittää kaupungintarpeisiin ja avoimen lähdekoodinsa ansiosta kaikki kehitystyö on myös muiden hyödynnettävissä. Oskarin oman graafisen admin-liittymän kautta voidaan hallita suuria määriä paikkatietoaineistoja prosessimaisesti ja tarjota niitä roolipohjaisesti kohdennetusti oikealle käyttäjäryhmälle. Palvelun tekninen ylläpito on Tampereen kaupungilla itsellään, joten se on näin ollen myös ketterä ja kustannustehokas ratkaisu,” Kauppi jatkaa.

Tällä hetkellä Tampereella on työ alla on hierarkisen karttatasovalikon kehittäminen yhteistyössä Museoviraston, Suomen ympärisökeskuksen ja Helsingin seudun ympäristön kanssa.

Yhteyshenkilö: Marko Kauppi

Uusimmat toimenpiteet

  • Hierarkkinen tasovalikko
    Kehitetään Oskaria yhdessä Osa Oskari kehittämisryhmäläisistä (Tampereen kaupunki, Helsingin seudun ympäristöpalvelut ja Museovirasto) sekä SYKE halusivat yhdessä kehittää Oskarin olemassa olevaa karttavalikkoa eteenpäin. Aiemmin valikko oli ehkä tarpeettoman monimutkainen hyödyntää eikä sallinut sitä, että jokin aineisto voisi kuulua useampaan pääkategoriaan. Kehittämisryhmässä todettiin yhteisesti, että kehitystyölle olisi yhteistä tarvetta ja lähdettiin toimeen. Tampereen kaupunki otti […]