Liikennevirasto julkisti vastikään Palauteväylä nimisen palautekanavan teiden kunnossapitoa varten. Kun palvelua suunniteltiin, sen vaatimuksena oli avoimuus, olemassa olevien palveluiden käyttö (kuten Oskari) ja lisenssivapaa hyödyntäminen. Näihin tarpeisiin Oskari toimi hyvin.

Palauteväylä hyödyntää useita eri komponentteja palautteen vastaanottoon, mm. omaa palautesovellusta sekä Open311 palauterajapintaa. Palautteen antoa varten toteutettu karttakäyttöliittymä on toteutettu HTML5:llä ja Javascript:llä. Oskaria puolestaan hyödynnetään konepellin alla: pääkäyttäjät prosessoivat palautteita Oskarista saadun karttanäkymän avulla, joka yhdistää palauteinformaation kartalle RPC:n avulla.

Palauteväylä onkin hyvä esimerkki siitä, että Oskarista voi ottaa vain joitain komponentteja käyttöön tarvittaessa ja luoda muiden ohjelmistojen kanssa toimivan kokonaisuuden. 

Lisätietoa antavat:

Jan Lindbom, Sitowise Oy
Matti Pesu, Liikennevirasto