10-vuotias kansallinen paikkatiedon oppimisympäristö PaikkaOppi uudistuu Oskari-pohjalla

PaikkaOppia on kehitetty jo 10 vuoden ajan paikkatiedon perusteiden opetteluun eri kouluasteilla. Nyt PaikkaOppi on päässyt uudelle alustalle. Toteutuksessa integroidaan Paikkatietoikkunasta haettu karttaupotus kuntien opetustoimien käyttäjänhallintaan sekä räätälöityyn käyttöliittymään, jossa tehtävänantojen luominen ja jakelu on pääasiassa.

Uuden palvelun kehittämisessä painotetaan palvelun helppokäyttöisyyttä uuden opetussuunnitelman edellyttämissä erilaisissa oppimisympäristöissä, eri oppiaineissa ja eri-ikäisten oppijoiden työkaluna pääasiassa perusopetuksessa, kertoo PaikkaOpin projektipäällikkö Virpi Hirvensalo.

Kehittämisalustaksi valittiin Oskari-pohjainen palvelu, koska palvelua halutaan kehittää avoimeen lähdekoodiin perustuen. Avoimen alustan myötä uusien palvelujen tuottaminen kouluille ja kaikille paikkatiedosta kiinnostuneille toimijoille on mahdollista, mikä puolestaan nostaa palvelun vaikuttavuutta.

Suurin osa toiminnallisuuksista kartta-alustaan tulee Paikkatietoikkunan kautta

PaikkaOppi on toteutettu Paikkatietoikkunan avulla hyödyntäen Oskarin API:a ja Paikkatietoikkunan kautta saatavia aineistoja. Erikseen PaikkaOppia varten on kehitetty esimerkiksi palveluun kirjautumisjärjestelmää; käyttäjät pääsevät sisään esimerkiksi Wilma-tunnuksilla.

Tämä tosin edellyttää tietojen välittämisen opetuksen järjestäjän henkilörekisteristä sähköisiin palveluihin standardoivan MPASSid kirjautumisratkaisun hyväksymistä kunnan opetuksen tietohallinnosta vastaavalta taholta. Tällä hetkellä näyttää siltä, että suurin osa suomalaisista kouluista olisi tulossa MPASSin piiriin, Hirvensalo kertoo

PaikkaOppiin on toteutettu myös mahdollisuus jakaa tehtäviä suoralinkin avulla. Tehtävien jako onnistuu opettajalta helposti sekä omille oppilaille että laajemmillekin ryhmille myös koulu- ja kuntarajat ylittäen. Opettajat voivat valita PaikkaOpin tehtäväkirjastosta valmiita tehtävämalleja tai luoda omia tehtäviä ja jakaa ne halutessaan myös toisille opettajille tehtäväkirjaston puolella.

Kätevät valmiit tehtävät nopeuttavat työskentelyä kouluissa. Yksinkertaisimmillaan tehtävät voivat olla vaikkapa etäsiyyden mittaamista kodin ja koulun välillä joko linnuntietä tai teitä pitkin. Tehtäviä voidaan luoda myös itse. Oppilaat voivat myös lisätä kohdetietoja ympäristöstään (vaikkapa lempipaikan) ja vaihtaa taustakartan muutamiin valittuihin aineistoihin.

Uutta kartta-alustaa on testattu luokissa oppilaiden kanssa eri päätelaitteilla

Pääsääntöisesti oppilaat ovat osanneet käyttää uutta palvelua hyvin ja uudet toiminnallisuudet ovat löytyneet melko helposti. Viilaamista on tietysti vielä. Käyttö onnistuu eri päätelaitteilla responsiivisen tyylin ansiosta. Näin palvelua voi käyttää luokassa ja retkillä samalla selainpohjaisella palvelulla, kertoo Hirvensalo

Palvelu säilyy jatkossakin maksuttomana ja sen koordinoimisesta vastaa tällä hetkellä TOP-keskus Turun kaupungin sivistystoimialalla. Palvelua kehittää tällä hetkellä CSC (Tieteen tietotekniikan keskus). Kehittämis- ja koordinointityön rahoittaa Opetushallitus.

Itse kartta-aineistot päivittyvät jatkuvasti Paikkatietoikkunan kautta. PaikkaOppi-palvelua ylläpidetään CSC:n (Tieteen tietotekniikan keskuksen) palvelimella.

Uusi PaikkaOppi on avattu beta-versiona testikäyttöön osoitteessa: https://paikkaoppi.csc.fi. Sinne pääset kokeilemaan, jos olet osa opetushenkilökuntaa MPASSin piiriin kuuluvissa kunnissa.

Lisätietoa palvelusta antaa projektikoordinaattori Virpi Hirvensalo, virpi.hirvensalo@turku.fi