PaikkaOppi on kansallinen koulukäyttöön suunnattu paikkatiedon oppimisympäristö, jota ollaan nyt perusteellisesti uudistamassa. Uusi PaikkaOppi toteutetaan Oskarin päälle.

PaikkaOpin koordinaattorina toimiessani olen saanut hyvän käsityksen koulumaailman tarpeista ja toiveista paikkatietopalveluiden kehittämiseen liittyen. Roolini kehittämisryhmässä olisikin tuoda mukaan oppimiseen ja nuoriin paikkatiedon käyttäjiin liittyvää näkemystä ja vaikuttaa siihen, että näiden kohderyhmien tarpeet tulevat hyvin huomioiduiksi Oskarin kehittämisessä.

PaikkaOppi –palvelun koordinaattori Virpi Hirvensalo, Turun kaupunki, TOP-keskus (Tietokone opetuksessa –keskus)