Omien aineistojen tietojen esittelyä halutaan parantaa kehittämällä olemassa olevaa Oskarin Myplaceimport-työkalua. Sen avulla voidaan saada uusia käyttäjiä Oskari-pohjaisiin palveluihin.

Omia paikkatietoaineistoja voi viedä kuka tahansa esimerkiksi rekisteröitymällä Paikkatietoikkuna.fi-sivustolle tai julkishallinnon organisaatioiden osalta Suomi.fi-kartat -palveluun, joiden taustalla on Oskari-ohjelmisto. Nykyisessä Myplaceimport-työkalussa ei ole mahdollisuutta muokata, miten tiedot näkyvät kohteita klikattaessa. Tämä kehitystyö tähtääkin sen kehittämiseen.

Erityisesti yhdistykset ja yksityishenkilöt voivat kehityksen myötä hyödyntää paremmin Oskari-pohjaisia palveluita ja tuoda omia aineistojaan paremmin esille esimerkiksi karttajulkaisujen kautta. Yhtenä käyttötapauksena on matkailupalvelutoimija, joka tuottaa lähialueen kohteista paikkatietoaineiston linkkeineen ja kuvineen. Hän haluaa julkaista aineiston Paikkatietoikkunan Omien aineistojen tuonnin kautta ja määrittää mitä tietoja aineistosta esitellään ja missä järjestyksessä tiedot näytetään pop-up-info -näkymässä. Lopulta hän julkaisee karttaupotuksen omilla sivuillaan ja voi esitellä lähialueen kohteita selkeällä palvelulla.

Työkaluun kehitetyistä uusista ominaisuuksista tulee Oskarin ydintä, joten se on kaikkien tahojen käytössä valmistuttuaan. Toteutuksesta vastaavat Gispo Oy ja Sitowise Oy.

Lue lisää