Kulttuuriympäristön palveluikkuna Kyppi ja Oskari yhdessä

Museoviraston kulttuuriympäristöä koskevat tietoaineistot on avattu www-sivustolle, jonka nimi on Kulttuuriympäristön palveluikkuna (Kyppi.fi ). Kyppi-sivustoon sisältyy karttapalvelu, joka on toteutettu Oskari-koodilla. Karttapalvelussa on runsas määrä kulttuuriympäristön karttatasoja katseltavissa, esimerkiksi rauhoitettujen muinaisjäännösten ja muiden arkeologisten kohteiden sijainnit, maailmanperintökohteiden rajaukset ja valtakunnallisesti arvokkaiden rakennettujen ympäristöjen rajaukset.

Karttaupotus rekistereiden yhteydessä lisää informatiivisuutta

Kyppi-sivustolla kyseiset tietoaineistot ovat selattavissa myös rekistereinä. Rekisterien kohdekohtaisilla sivuilla on hyödynnetty Oskari-ohjelmiston karttaupotus-toimintoa, jolloin kunkin kohteen sijainnin näkee heti pienemmällä kartalla ilman varsinaiseen karttasovellukseen siirtymistä. Kokeile upotustoimintoa täällä.

Projektissa on hyödynnetty pitkälti “perus-Oskaria”. Museoviraston rekisteriaineistoihin liittyen on rakennettu kuitenkin näihin sopivia haku- ja editointitoimintoja.

Oma palvelu ammattilaisille

Ammattilaiskäyttäjiä varten karttasovellukseen voi kirjautua rekisteröityneenä käyttäjänä, jolloin rekisterikohteiden paikkatietoja pääsee myös editoimaan ja katseltavia karttatasoja on käytössä runsaammin.

Rekisteröityneiden käyttäjien karttasovellus on otettu käyttöön joulukuussa 2016 ja Kyppi.fi-sivusto kevättalvella 2017. Molempia kehitetään käytön myötä tulevan palautteen perusteella.

Latauspalvelu tulossa

Karttasovelluksen kehittämistä jatketaan lähitulevaisuudessa mm. siten, että siihen lisätään mahdollisuus ladata paikkatietoja vektorimuodossa. Latauskoritoiminto tulee valmistumaan vuoden 2018 alkupuolella. Lataustoiminto tuo valmistuessaan parannusta aineistojen saatavuuteen, sillä se tulee korvaamaan nykyisen ladattavan zip-muotoisen latauspaketin.

Kulttuuriympäristötietojen saatavuus paranee Oskari- karttasovelluksen ansiosta sekä suuren yleisön että ammattilaiskäyttäjien keskuudessa.

Lisätietoja Museoviraston palvelusta antaa Minna Ryyppö (minna.ryyppo@museovirasto.fi)

Uusimmat Oskari-kehitystoimet Museovirastolla

  • Museovirasto avaamassa paikkatietojen latauspalvelun
    Latauskori Museoviraston käyttöön Museoviraston karttasovellukseen http://kartta.museoverkko.fi ollaan lisäämässä Oskarin latauskoritoiminto. Latauskorin avulla tulee mahdolliseksi ladata Museoviraston paikkatietoaineistoja itselleen haluamansa karttarajauksen perusteella. Latauskori on toistaiseksi testivaiheessa ja se otettaneen käyttöön toukokuussa 2018. Latauskorin käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä Museoviraston kulttuuriympäristön palveluikkuna -sivustolla: http://www.kyppi.fi. […]
  • Museovirasto kehittää löytöjen ilmoituspalvelua Oskarin RPC-tekniikkaa hyödyntäen
    Ilmoituspalvelulla voi ilmoittaa arkeologisista löydöistä Ilmoituspalvelu tulee olemaan netissä toimiva palvelu, jonka kautta voi alkuvaiheessa ilmoittaa arkeologisista löydöistä Museovirastolle, myöhemmin myös muunlaisista kohdelöydöistä ja havainnoista. Palvelu on ensimmäisessä testivaiheessa keväällä 2018 ja sen suunniteltu valmistuminen on loppuvuonna 2018. Palvelu hyödyntää RPC-tekniikkaa Palvelu on netissä toimiva lomake, johon on upotettu Oskarista tuleva karttajulkaisu. Kartalla […]
  • Hierarkkinen tasovalikko
    Kehitetään Oskaria yhdessä Osa Oskari kehittämisryhmäläisistä (Tampereen kaupunki, Helsingin seudun ympäristöpalvelut ja Museovirasto) sekä SYKE halusivat yhdessä kehittää Oskarin olemassa olevaa karttavalikkoa eteenpäin. Aiemmin valikko oli ehkä tarpeettoman monimutkainen hyödyntää eikä sallinut sitä, että jokin aineisto voisi kuulua useampaan pääkategoriaan. Kehittämisryhmässä todettiin yhteisesti, että kehitystyölle olisi yhteistä tarvetta ja lähdettiin toimeen. Tampereen kaupunki otti […]