Kulttuuriympäristön palveluikkuna Kyppi ja Oskari yhdessä

Museoviraston kulttuuriympäristöä koskevat tietoaineistot on avattu www-sivustolle, jonka nimi on Kulttuuriympäristön palveluikkuna (Kyppi.fi ). Kyppi-sivustoon sisältyy karttapalvelu, joka on toteutettu Oskari-koodilla. Karttapalvelussa on runsas määrä kulttuuriympäristön karttatasoja katseltavissa, esimerkiksi rauhoitettujen muinaisjäännösten ja muiden arkeologisten kohteiden sijainnit, maailmanperintökohteiden rajaukset ja valtakunnallisesti arvokkaiden rakennettujen ympäristöjen rajaukset.

Karttaupotus rekistereiden yhteydessä lisää informatiivisuutta

Kyppi-sivustolla kyseiset tietoaineistot ovat selattavissa myös rekistereinä. Rekisterien kohdekohtaisilla sivuilla on hyödynnetty Oskari-ohjelmiston karttaupotus-toimintoa, jolloin kunkin kohteen sijainnin näkee heti pienemmällä kartalla ilman varsinaiseen karttasovellukseen siirtymistä. Kokeile upotustoimintoa täällä.

Projektissa on hyödynnetty pitkälti “perus-Oskaria”. Museoviraston rekisteriaineistoihin liittyen on rakennettu kuitenkin näihin sopivia haku- ja editointitoimintoja.

Oma palvelu ammattilaisille

Ammattilaiskäyttäjiä varten karttasovellukseen voi kirjautua rekisteröityneenä käyttäjänä, jolloin rekisterikohteiden paikkatietoja pääsee myös editoimaan ja katseltavia karttatasoja on käytössä runsaammin.

Rekisteröityneiden käyttäjien karttasovellus on otettu käyttöön joulukuussa 2016 ja Kyppi.fi-sivusto kevättalvella 2017. Molempia kehitetään käytön myötä tulevan palautteen perusteella.

Latauspalvelu tulossa

Karttasovelluksen kehittämistä jatketaan lähitulevaisuudessa mm. siten, että siihen lisätään mahdollisuus ladata paikkatietoja vektorimuodossa. Latauskoritoiminto tulee valmistumaan vuoden 2018 alkupuolella. Lataustoiminto tuo valmistuessaan parannusta aineistojen saatavuuteen, sillä se tulee korvaamaan nykyisen ladattavan zip-muotoisen latauspaketin.

Kulttuuriympäristötietojen saatavuus paranee Oskari- karttasovelluksen ansiosta sekä suuren yleisön että ammattilaiskäyttäjien keskuudessa.

Lisätietoja Museoviraston palvelusta antaa Minna Ryyppö (minna.ryyppo@museovirasto.fi)