Paikkatietoa Lounaasta

Lounais-Suomen paikkatietokeskus Lounaispaikka hyödyntää myös Oskari-alustaa. Oskari otettiin Lounaispaikassa käyttöön vuonna 2015 jolloin karttapalvelu siirtyi Lounaistieto-palvelukokonaisuuden alaisuuteen. Lounaispaikan paikkatietoverkostoa edustavat Oskarin yhteistyön kehittämisryhmässä Sara Tamsaari (Varsinais-Suomen liitto) sekä Katariina Hilke (Turun kaupunki).

Karttapalveluun kodittomia aineistoja

Lounaispaikan karttapalvelun toteutus on tällä hetkellä ns. ”perus”-Oskari eli siihen ei ole tehty paljon omia lisäyksiä. Aineistoja palvelusta löytyy valtavasti ja se eroaa esimerkiksi Paikkatietoikkunasta siinä, että palvelu esittelee Lounais-Suomen alueen hankkeiden ja projektien tuottamia aineistoja – joita ei usein ole julkaistu tai löydy työn loputtua enää mistään.

Kehitystä tasolistaukseen tulossa

Karttapalveluun halutaan uutena toiminnallisuutena toteuttaa ns. hierarkinen tasolistaus, joka mahdollistaisi paremman tiedonhaun ja jaottelun. Sitä ollaan kehittämässä eteenpäin yhdessä mm. Tampereen kaupungin, Museoviraston ja HSY:n kanssa yhteistyössä – tasolistauksen yhteiskehittäminen on hyvä esimerkki siitä miten avoimen lähdekoodin ideologia toimii: resurssit yhteen ja saadaan hyvä kaikille toimiva työkalu. Työkalu otetaan käyttöön vuoden 2018 aikana.