Paikkatietokeskus Lounaispaikka hyödyntää myös Oskari-alustaa. Oskari otettiin Lounaispaikassa käyttöön vuonna 2015 jolloin Lounaispaikka siirtyi Lounaistieto-palvelukokonaisuuden alaisuuteen.

Toteutus on tällä hetkellä ns. ”perus”-Oskari eli siihen ei ole tehty paljon lisäyksiä. Aineistoja palvelusta löytyy valtavasti ja se eroaa esimerkiksi Paikkatietoikkunasta siinä, että palvelu esittelee Lounais-Suomen alueen hankkeiden ja projektien tuottamia aineistoja – joita ei usein ole julkaistu tai löydy työn loputtua enää mistään.

Karttapalveluun halutaan uutena toiminnaliisuutena toteuttaa ns. hierarkinen tasolistaus, joka mahdollistaisi  ja sitä ollaan kehittämässä eteenpäin yhdessä mm. Tampereen kaupungin, Museoviraston ja HSY:n kanssa yhteistyössä – tasolistauksen yhteiskehittäminen on hyvä esimerkki siitä miten avoimen lähdekoodin ideologia toimii: resurssit yhteen ja saadaan hyvä kaikille toimiva työkalu. Nyt vain vielä pitää kilpailuttaa työ 🙂