Elinympäristöstämme tietoa kootusti

Päivi Malmi, Liiterin eli elinympäristön tieto- ja analyysipalvelun projektinomistaja Suomen ympäristökeskukselta kertoo mikä Liiteri on ja miten sitä kehitetään eteenpäin.

Liiteri on elinympäristön tieto- ja analyysipalvelu, joka kokoaa yhteen useita rakennettua ympäristöä ja kaavoitusta koskevia paikka- ja tilastotietoja. Liiteri sisältää muun muassa yli 1 000 tilastoa, satoja karttatasoja, valtakunnallisia kaava-aineistoja, n. 20 000 asemakaavan seurantalomaketta sekä työtiloja ja jakamismahdollisuuksia.

Liiteri palvelee etenkin viranomaisia ja yrityksiä, jotka työskentelevät maankäytön suunnittelun ja rakennetun ympäristön parissa. Liiteriä voi käyttää esimerkiksi kaavoituksessa, rakentamiseen liittyvien lupien ja avustusten ratkaisemisessa, strategisten suunnitelmien ja ohjelmien laatimisessa, lausuntojen tukena sekä kaavoituksen ja rakennetun ympäristön tilan seurannassa.

Palvelu on hyödyllinen myös opiskelijoille ja tutkijoille. Lisäksi käyttäjäryhmänä ovat kansalaiset. Elinympäristöstään kiinnostunut kansalainen voi hakea tietoa esimerkiksi oman asuinympäristönsä lähipalveluista tai kaavoitustilanteesta.

Tietopalvelu rakennettiin Oskaria räätälöimällä

Liiteri kehitettiin osana Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaa (SADe). Samassa ohjelmassa kehitettiin karttapalvelua Karttaliittymä, josta myöhemmin tuli Oskari. Näin oli luonnollista, että samassa ohjelmassa kehitettyä karttapalvelua hyödynnettiin myös Liiterissä. Valtionhallinnossa haluttiin myös yleisemmin edistää avoimen lähdekoodin ratkaisuja. 

Liiteri on kuitenkin tieto- ja analyysipalvelu, eikä pelkkä karttapalvelu, kuten useimmat Oskari-sovellukset ovat. Sen vuoksi Oskarin päälle on jouduttu rakentamaan paljon lisää toiminnallisuuksia. Tämä pitää huomioida myös Oskarin version päivityksissä ja mitä enemmän räätälöintiä on tehty, sitä haastavampaa päivittämisestä tulee ja tämä on huomattu myös Liiterin osalta. 

Kehitystarpeita Oskariin

Oskari on käyttäjälle looginen, ja sen käytössä monella muullakin julkisella toimijalla, mikä helpottaa käyttäjiä. Avoimen lähdekoodin ratkaisua on myös helpompi kehittää minkä tahansa toimijan, emme ole niin sidottuja yhteen tietojärjestelmätoimittajaan.

Toivoisimme rajapintojen lisäämisen helpottamista Oskarin osalta. Rajapintojen lisääminen Oskariin on usein vaikeaa - rajapinnat, jotka aukeavat nätisti esim. QGISin, eivät aukeakaan Oskarissa, sillä se on paljon tarkempi rajapintojen asetuksista.

Lisäksi käyttäjiltä on tullut paljon eri toimintoihin liittyviä pieniä parannusehdotuksia. Liiteriä yleensä pyrimme kehittämään vielä paremmin käyttäjien tieto- ja analyysitarpeisiin vastaavaksi eli laajentamaan tietosisältöä (tilastot ja karttatasot) ja kehittämään analyysityökaluja.

 

Liiteri-palveluun pääset tutustumaan täältä.

Liiterin ensivaihetta kehtiettiin SADe ohjelmassa, joka oli käynnissä vuosina 2009-2015. Tämän jälkeen SYKE on edistänyt Liiterin käyttöä ja kehittänyt palvelua eteenpäin.