Oskari ja OSGeo kiertueen muistelo

Aivan mahtava lokakuu! Tänä vuonna järjestimme ensimmäistä kertaa OSGeo Suomi ry:n ja Oskari-verkoston yhteisen Suomi-kiertueen. Tavoitteena oli oppia uutta avoimen lähdekoodin paikkatietomaailmasta sekä tutustua Oskarin karttajulkaisun avulla tehtäviin RPC räätälöinteihin.

Kaikki esitykset löytyvät täältä ja iltapäivän työpajamateriaalit ovat vapaasti hyödynnettävissä jatkossakin (kiitos Maanmittauslaitoksen Oskari-kehittäjät!). Kiertue kävi lokakuun 2019 aikana Turussa, Tampereella ja Joensuussa ja keväällä sitten varmasti jatketaan. Iso kiitos järjestelijöille ja paikallisille tahoille sekä erityisesti esiintyjille ja yleisölle! 

OSGeo Suomi ry ja OSGeo Foundation

Sanna Jokela Gispo Oy:ltä esitteli jokaisen tapahtuman alkuun OSGeo Suomi ry:n ja globaalin avoimen lähdekoodin yhteisön OSGeon toimintaa ja kertoi Bukarestissa järjestetyn FOSS4G tapahtuman kuulumisia (missä myös vedettiin samainen työpaja kuin kiertueella). OSGeo toimii mm. kattojärjestönä avoimen lähdekoodin projekteille. Oskari pyrkii myös osaksi OSGeon projekteja ja odottelee hautomovaiheessa pääsyä OSGeon listoille. Suomen OSGeo puolestaan tukee avoimen lähdekoodin paikkatietoyhteisöjä tapahtumien muodossa, seuraavaksi OSGeo Park Paikkatietomarkkinoilla, jossa myös Oskarilla on oma pisteensä.

Turussa pistepilviä ja Oskari-prjojekteja

Kiertue alkoi Turusta 3.10. jossa 16 innokasta osallistujaa pääsi tutustumaan ensin Potree-kirjastoon, jolla voi pyöritellä pistepilviaineistoja. Hienoja malleja esitteli Niko-Petteri Salo Turun kaupungilta. Esityksessä sukellettiin jätevesiviemärin sisälle ja Turun toriparkkin monttuun. Potreella onnistuu useamman pistepilvitason pyörittely todella sutjakkaasti sekä sillä voi myös laskea 3D-kohteiden korkeutta ja luokitella aineistoja. Potreen voi asentaa web-palvelimelle. Salo toivoi, että kaupungilla otettaisiin yhä vahvemmin hienot aineistot ja työkalu käyttöön, sillä vielä käyttötapauksia löytyy vähän.

Sitowise Oy:n Minna Huovinen puolestaan kertoi erilaista Oskari-projekteista sekä muista avoimen lähdekoodin keisseistä, joita he ovat toteuttaneet. Sitowisella on mm. yli 10 projektia, jossa Oskaria kehitetään! Huovinen kertoikin, että Oskari-alustaan uskotaan Sitowisella vahvasti, sillä se on helposti käyttöönotettava ja käyttäjäystävällinen. Huovisen mielestä upotetut kartat ovat ehkä parhaimpia juttuja Oskarissa, jota pyritään myös Sitowisellä käyttämään mahdollisimman paljon. Esimerkiksi Väylälle on tehty yksityistietietojen rekisteröintiin on karttaupotus, jossa lomakkeella ilmoitetaan yksityistietietoihin liittyviä tietoja. Huovisen mukaan Oskarin RPC tekniikka mahdollistaa palvelujen ulkonäön muokkaamisen kätevästi.

Tampereella tupa täynnä Oskari-käyttäjiä

Tampereella puolestaan tavattiin 25 hengen voimin ja Tampere profiloituikin heti vahvana Oskarin tehokäyttäjänä. Jussi Tahvanaisen, Tampereen kaupunki, mukaan Oskari on hyvä näyteikkuna paikkatiedoille ja se mahdollistaa aineistojen yhteiskäytön. Tahvanaisen mukaan Oskaria käytetään Tampereen kaupungilla monissa yksiköissä paikkatieto-ohjelmien sijasta, koska se on helpommin otettavissa käyttöön. Oskari toimii myös tiedon kokoojana Tampereella sillä taustalla on paljon dataa eri lähteistä ja tiedon lonkerot ulottuvat laajalle. Oskarin lisäksi Tahvanainen esitteli Tampereen uutta 3D-kaupunkimallin katselupalvelua, johon on tarkoitus tuoda jatkuvasti lisää uutta Mesh-dataa sitä mukaa kun dronet taivaalta keräävät tietoa.

Erno Mäkinen Tampereen kaupungilta jatkoi kertomalla yleiskaavoituksen käyttöön tehdystä karttakyselytyökalusta, joka on tehty Oskarin karttajulkaisun avulla. Kyselytyökaluja on Tampereellakin käytössä muitakin, mutta Tampereella haluttiin suoraviivaistaa työtä ja kysely tehtiin oman Oskarin avulla. Siten datat saadaan kyselyn taustalle suoraan omasta karttapalvelusta. Käytännössä työkalu on tehty karttajulkaisulla ja www-sivuille on liitetty kyselytoiminto. Palvelintoteutus on yhteydessä Tampereen tietokantaan sekä tallentaa tai hakee sieltä tietoja. Kyselyn vastaukset ohjataan kirjaamoon. Tehty työkalu on tosi näppärä ja toivottavasti sitä voidaan laajemminkin käyttää!

Ubigu Oy:n Marko Kauppi puolestaan esitteli tulevaisuuden yhdyskuntarakenteen ilmastovaikutusten arviointimenetelmään kehitettyä QGIS ja PostGIS työkalua, joka laskee valtavan tietomassan avulla hiilidioksidipäästöjä maankäytön suunnitelmien perusteella nykyhetkestä tulevaisuuteen. Työkalun ajalliset lopputuotteet eli tulevaisuusskenaariot on tarkasteltavissa myös Tampereen Oskari-palvelun kautta (vielä vain sisäisesti katsottavissa). Kauppi kävi läpi myös linkitetyn datan mahdollisuuksia, jossa on tutkittu SPARQL-tilastokyselyn mahdollisuuksia. Tämä mullistaa datan yhteiskäytön ja hyödynnettävyyden, kun tietoja voidaan linkittää toisiinsa ja muodostaa lennossa tilastollisia analyyseja paikkatietoon perustuen. Todella mielenkiintoista ja odotellaan tästä lisää käyttötapauksia. 

Joensuussa kova FOSS4G pöhinä päällä

Joensuun kaupungin kirjastolla oltiin 22.10. kuulemassa isolla joukolla (32 kpl)  avoimen lähdekoodin paikkatietoihmeistä. Kalle Sivén, Joensuun kaupungin geodeetti, avasi tilaisuuden kertomalla miten avoimen lähdekoodin ohjelmistot tuovat kaupungille joustavat ja monipuoliset työkalut tietojen käyttöön. Avoimen lähdekoodin hyödyntäminen on ollut myös kustannustehokasta. QGISin ja Oskarin avulla aineistojen ylläpito ja julkaisu on helpompaa, kun siirrytään 2D paperikarttamaailmasta 3D kaupunkimalliin. Jos jotain muutetaan, se näkyy samantien kartalla ja työvaiheita on jäänyt paljon pois. Tavoitteena kaupungilla on päästä siihen, että päättäjällä on napin painalluksella tarvittava kartta edessä. Siven myös painotti, että avoimen lähdekoodin maailmassa pitää olla aktiivisesti mukana ja osata etsiä tietoa itse, se tarvitsee myös ammattitaitoa. 

Kinnusen Jarno on ollut kaupungilla puolitoista vuotta töissä ja osaa mahtavasti selkokielistää monia avoimen lähdekoodin paikkatietomaailman kiemuroita mm. omassa Paikkatietomies blogissaan. Kinnunsen mukaan FOSS4G antaa myös mahdollisuuden valita ohjelmisto ja toimittaja erikseen, jolloin ei synny toimittaja- tai teknologialukkoja. Kinnunen käyttää esimerkiksi Oskaria tiedolla johtamisen välineenä. Tiedolla johtamisen näkökulmasta Oskaria arvostetaan, koska se on responsiivinen ja helppokäyttöinen. Lisäksi Oskari mahdollistaa roolipohjaisen aineistotasojen käyttöoikeuksien hallinnan jonka kautta voidaan tuottaa sisäisiä ja julkisia karttanäkymiä eri tahoille. Kinnunen on tehnyt maankäytön investointeihin sekä rakentamisen seurantaan liittyviä aineistoanalyysejä Oskarin avulla ja niitä voidaan tarkastella ajallisesti tai tilastoalueittain. Mielenkiintoista on, että Joensuulla halutaan hyödyntää kaupallisen Trimble Locuksen rekistereitä ja saada sitä kautta suoraan tietoja Oskariin, vielä työ tehdään tekstimuotoisen datan avulla. Kinnunen oli tehnyt myös hauskoja GFI-templateja GeoServerin avulla, joita Oskarin puolella voidaan tarkastella klikkaamalla kohteita. Template yhdistää Google Chart Apin avulla tietokannan tilastoja graafeiksi. Joensuun Oskari-toteutus löytyy täältä.

Tuomo Puumalainen ja Raisa Sell kertoivat Arbonautin FOSS4G keisseistä. Arbonaut Oy on Joensuusta lähtöisin oleva metsäpuolen globaali paikkatietoalan yritys, joille avoimen lähdekoodin ohjelmistot ovat tärkeä työväline. Puumalaisen mielestä FOSS4G-työkalut ovat erityisen hyviä kehittyvissä maissa: lisenssimaksuttomuus ja mahdollisuus korjata bugeja itse on erityisen tärkeää. Lisäksi kaikkea ei myöskään tarvitse tehdä alusta asti itse. Arbonautin omissa työkalupaketeissa hyödynnetään avointa lähdekoodia. Puumalainen kertoi mm. ProMS-alustasta, jonka avulla tarjoillaan kartta-aineistoja ja analysointiraportteja metsäpuolen asiakkaille. Sen avulla voidaan esim. laskea puustopolygonointia satelliittikuvilta ja havaita vaikkapa sähkölinjojen ylle osuvat yksittäiset puut. Järjestelmän palvelinpuoli on hyvin samankaltainen kuin Oskari-alustassa. Myös Turusta tuttua Potree-työkalua oli hyödynnetty. Sell puolestaan esitteli Vietnamin ja Ruandan keissejä. Kehittyvissä maissa usein saa lähteä puhtaalta pöydältä eikä tarvitse huolehtia vanhoista softista. Esimerkiksi Vietnamissa koulutettiin 1200 metsänvartijaa QGISin käyttöön ja muokattiin heille oma lisäosa tietojen päivittämiseen. Sellin mukaan avoin lähdekoodi on lottovoitto kehittyviin maihin.

Lukella ja Itä-Suomen yliopistolla tutkijana työskentelevä Olli Lehtonen luottaa geospatiaalisissa analyyseissä R:ään. R taipuu Lehtosen mukaan hyvin spatiotemporaaliseen tilastoanalyysiin ja sieltä löytyy monenlaisia mahdollisuuksia esimerkiksi väestöennusteiden tekoon. Lehtonen kertoi mielenkiintoisesta keissistä, jossa olit tutkittu väestön sijoittumista aluekehityksen näkökulmasta. Tilastokeskuksen tiedot perustuvat joulukuun lopun tilanteeseen, jolloin ihmiset asuvat usein kaupunkikodeissaan. Jos tilannetta vertaa heinäkuun vastaavaan, huomataan että Suomen maaseutu ei olekaan niin pahasti tyhjenemässä. R:llä pyörittelemällä tilastoista saadaan hienoja juttuja esille. 

Että sellainen kiertue!

Jatketaan varmasti ensi keväänä ja oli mahtava nähdä miten paljon jengiä pääsi paikalle. Tavataan viimeistään Paikkatietomarkkinoilla!

Isot kiitokset järjestäjille ja OSGeo Suomi ry:lle!

  • Turku: Arvi Leino (Turun kaupunki) ja Natalia Räikkönen (Lounaistieto/Varsinais-Suomen liitto)
  • Tampere: Erno Mäkinen (Tampereen kaupunki) ja Marko Kauppi (Ubigu Oy/OSGeo Suomi)
  • Joensuu: Jarno Kinnunen (Joensuun kaupunki/OSGeo Suomi), Eliisa Lotsari  & Timo Kumpula (Itä-Suomen yliopisto) ja Jari Kinnunen (Arbonaut Oy)

Terkuin,

Sanna

 

Väylälle toteutettu yksityistietietojen ylläpitolomake on yksinkertainen tapa käyttää Oskaria. Toteutus Sitowise Oy.


 

 

Tampereen kaupungin yleiskaavoituksen kansalaisosallistamisen prosessia varten toteutettu Oskari-karttajulkaisun avulla tehty kyselytyökalu. Työkalun toteutus Erno Mäkinen, Tampereen kaupunki.


 

 

Joensuun kaupungin tuore Oskari-toteutus esittelee hienosti kohdetietoja hyödyntämällä GFI-kyselyn mahdollisuuksia hyödyntämällä Googlen Chart Apia.