HSY:n käytössä on Oskari-pohjainen avoimen datan karttapalvelu ja myös Oskari-pohjaiset extra- ja intranetympäristöt organisaation sisäisessä käytössä. Kontaktihenkilö: Sirpa Joukainen / Elina Ojanperä.