Galleria

Alla on kuvattu Oskarin avulla toteutettuja sivustoja, meneillään olevia projekteja sekä toiminnallisuuksien kuvauksia. Joillain on käytössä ns. "perus"-Oskari, eli nämä tahot hyödyntävät Oskaria sellaisenaan. Toiset ovat integroineet Oskarin omiin palveluihinsa tai kehittäneet uutta. Puuttuuko sinun projektisi listalta? Kerro meille, niin laitetaan se mukaan! Jos projektissasi on tapahtunut edistystä, kerro myös siitä!

Liiteri

Elinympäristöstämme tietoa kootusti Päivi Malmi, Liiterin eli elinympäristön tieto- ja analyysipalvelun projektinomistaja Suomen ympäristökeskukselta kertoo mikä Liiteri on ja miten […]

Valkeakoski – pioneerina kuntatason Oskari-käytölle

Valkeakoski sijaitsee hieman Tampereesta etelään ja pienessä kunnassa asuu hieman yli 21 000 henkeä. Syksyllä 2018 Valkeakoski päätti ottaa kunnan […]

Kela otti Suomi.fi-kartat käyttöön

Kelan palvelupisteitä voi nyt hakea Suomi.fi-kartat upotuksen avulla Kelan sivuilta. Oskari API:n avulla kartta ja nettisivut tai jokin tietokanta voivat […]

PaikkaOppi-palvelulla paikkatiedot haltuun jo koulussa

PaikkaOppia on kehitetty jo 10 vuoden ajan paikkatiedon perusteiden opetteluun eri kouluasteilla. Nyt PaikkaOppi on päässyt uudelle alustalle. Toteutuksessa integroidaan […]

Omat kohteet ja karttaupotus

Oskarin perustoteutuksessa yhtenä toiminallisuutena on käyttäjien luoman datan tuominen omaksi tasoksi karttapalveluun sekä yksittäisten kohteiden lisäys. Jos toteutat Oskari-palvelun, pohdi […]

Hierarkkinen tasovalikko

Osa Oskari kehittämisryhmäläisistä (Tampereen kaupunki, Helsingin seudun ympäristöpalvelut ja Museovirasto) sekä SYKE halusivat yhdessä kehittää Oskarin olemassa olevaa karttavalikkoa eteenpäin. […]

Kalastusrajoitus.fi – esimerkki upotettavasta kartasta ja RPC:n käytöstä

Kalastusrajoitus.fi hyödyntää Suomi.fi-kartat palvelua Kalastusrajoitus.fi palvelu on tuotettu Suomi.fi -kartat viranomaispalvelun päälle osana MMM:n Kalastuksen sähköinen asiointi -palvelua . Upotettavan […]

Valintatyökalulla yhteys tietovarantoihin: Case Biomassa-atlas

Laske biojätteiden, metsävarantojen tai viljelykasvien määriä helposti LUKE:n tuottama Biomassa-atlas kokoaa eri biomassoja koskevan paikkatiedon yhteen käyttöliittymään avoimesti kaikkien käytettäväksi. […]

Suomi.fi-kartta ilmaiseksi viranomaiskäyttöön

Julkishallinnolle suunnattu karttapalvelu osa Suomi.fi kokonaisuutta Suomi.fi-kartat on yksi hieno esimerkki Oskari-toteutuksista. Palvelu on ilmainen viranomaiskäyttöön ja sen avulla esim. kunnat […]

Avointa dataa HSY:n latauskoriin

HSY jakelee avointa dataa Oskarin avulla Helsingin seudun ympäristöpalveluissa (HSY) Oskari-pohjainen karttapalvelu otettiin käyttöön syksyllä 2015. Avoimen datan karttapalvelussa on […]

Arctic SDI – tukea erikoisprojektioille ja aikasarjoille

Arctic SDI tuo tukea erilaisille projektioille Arctic SDI on arktisten alueiden paikkatietoinfrastruktuuria esittelevä geoportaali. Nyt Arctic SDI:ssä  kehitetään Oskarin projektiotukea, […]

Teemakarttaominaisuudet kehittyvät yhteistyössä

Spatial Statistics on Web 2 (SSW2)-hanke kehittää tilastoaineistojen visualisointityökaluja OskarissaTilastollisia aineistoja on joskus tarpeen tarkastella muutenkin kuin monille tuttuna koropleettikarttaesityksenä. […]

Liikenneviraston aineiston latauspalvelu kehittyy

Liikenneviraston Latauspalvelusta tulossa uusi versioLiikennevirasto päivittää paikkatietoaineistojen Latauspalvelun käyttämään uutta ja ajantasaista, omaan käyttöpalveluun asennettua Oskari-sovellusta. Käytössä oleva nykyinen Latauspalvelu siis päivitetään, […]

Karttaupotukset aktiivikäytössä Museoviraston palveluissa

Kulttuuriympäristön palveluikkuna Kyppi ja Oskari yhdessä Museoviraston kulttuuriympäristöä koskevat tietoaineistot on avattu www-sivustolle, jonka nimi on Kulttuuriympäristön palveluikkuna (Kyppi.fi ). […]

Lounaistiedon karttapalvelu

Lounais-Suomen aluetietopalvelu Lounaistieto on hyödyntänyt karttapalvelussaan Oskari-alustaa vuodesta 2015 lähtien.  Lounaistiedon  karttapalvelun toteutus on tällä hetkellä ns. "perus"-Oskari eli siihen ei ole […]

Harava – kyselypalvelu Oskarin avulla

Osallista kartan avulla Harava-kyselytyökalu on toteutettu Oskari:n päälle ja sitä tuottaa Dimenteq Oy. Se edustaa myös tuotteistettua Oskari-palvelua, joita soisi […]

Tampereen kaupunki pohjaa Oskariin

Tampereen kaupungilla on vahva perinne Oskarin hyödyntäjänä. Tampereen kaupungin karttapalvelu on julkinen näkymä kaupungin tuottamaan tietoon, mutta myös sisäisesti Oskaria […]