Verkosto yhteistyön takana

Oskari yhteisössä on mukana kymmeniä organisaatioita. Suomessa verkoston toimintaa kehittää Oskari yhteistyön kehittämisryhmä, jonka jäsenmaksu on 5000€ / vuosi. Juridisena sopijaosapuolena toimii Maanmittauslaitos. Verkosto järjestää Oskarin kehittämistapaamisia ja markkinoi Oskari-ohjelmistoa. Kehittämisryhmän jäsenorganisaatiot saavat tukea Oskari-ohjelmiston yhteiskehittämiseen ja tuotetun koodin integrointiin. Jäsenet osallistuvat myös yhteisökoordinaattorin työn ohjaamiseen ja verkoston toimintojen kehittämiseen. 

42

Organisaatiojäseniä

Oskari yhteistyön kehittämisryhmä

 • Sitowise Oy
  Sitowise tarjoaa asiakkailleen rakennetun ympäristön suunnittelu-, asiantuntija- ja digitaalisia palveluita. Sitowisellä on pitkä kokemus Oskari-pohjaisten paikkatietoratkaisujen kehittämisestä valtionhallinnon organisaatioille ja kunnille. […]
 • Tilastokeskus
  Tilastokeskus on mukana kehittämässä tilastoaineistojen hyödyntämistä ja teemakarttaominaisuuksia Oskarissa. […]
 • LUKE
  Luken keväällä 2017 julkaisema Biomassa-atlas -verkkopalvelu on toteutettu Oskari-alustaa hyödyntäen ja sen päälle uutta rakentaen. […]
 • Turku
  Turun kaupunki on mukana Oskari-verkostossa Lounaispaikka-yhteistyön kautta. […]
 • Väylä
  Väylän latauspalvelun toteutuksessa sekä Palauteväylä palvelussa hyödynnetään Oskaria. […]
 • Maanmittauslaitos
  Maanmittauslaitoksella on useita Oskari-pohjaisia palveluita ja projekteja. Maanmittauslaitos toimii myös verkoston Koordinaattorina. […]
 • Tampereen kaupunki
  Tampereen kaupungin karttapalvelu ja sisäiset paikkatietopalvelut hyödyntävät Oskaria monipuolisesti. […]
 • Helsingin kaupunki
  Helsinki mukana Oskari-verkostossa […]
 • Museovirasto
  Kulttuuriympäristön tietopalvelut käyttävät Oskari-pohjaista karttasovellusta […]
 • Väestörekisterikeskus
  Suomi.fi -karttapalvelut kuuluvat Väestörekisterikeskuksen kehittämiin sähköisen asioinnin palveluihin. […]

Organisaatiojäsenet

Oskari-verkoston tukijäseneksi toivomme organisaatioita, joilla on jo nyt tai suunnitteilla hyödyntää Oskari-ohjelmistoa. Verkoston jäseneksi pääsee ilmoittautumalla mukaan. Lue lisää täältä.

Nyt jo mukana on laaja joukko suomalaisia yrityksiä, julkishallinnon toimijoita ja yhdistyksiä sekä verkostoja. Tule mukaan!

Aluehallintovirastot

CGI Suomi Oy

Codento Oy "Codentolla uskomme vahvasti avoimen lähdekoodin teknologioiden, kuten Oskarin vahvuuksiin. Tavoitteemme on tehdä kustannustehokasta ohjelmistokehitystä. Toteutamme ylläpidettäviä järjestelmiä, joilla on terve ja pitkä elinkaari. Codento tarjoaa niin ohjelmistokehitysosaamista kuin paikkatietoasijantuntijuutta asiakkaille."

COSS ry

Cybercom Oy

Digi- ja väestötietovirasto (kehittämisryhmässä)

Geologian tutkimuskeskus

Gispo Oy "Tarjoamme Suomi.fi-kartat käyttöönottokoulutusta sekä fasilitoimme joukkorahoitustoimia Oskarin kehittämiseksi. Toimeksiantona toteutamme nyt Oskari viestintäkoordinaattorin tehtäviä."  - Pekka Sarkola, Gispo Oy

Gofore Oy

Helsingin kaupunki (kehittämisrymässä)

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (kehittämisryhmässä)

Hubble Oy "Hubble on ketterä ohjelmistokehittäjä, mikä missio on inhimillistää teknologiaa. Voimme auttaa yrityksiä ja yhteisöjä kaikissa Oskari-kehitystä vaativissa tehtävissä." - Jani Nurmi, Hubble

Joensuun kaupunki "Joensuun kaupungin tavoitteena on käyttää Oskari-karttapalvelua ns. paikkatiedolla johtamisen alustana." - Jarno Kinnunen, Joensuun kaupunki

Infotripla Oy "Tarjoamme tien ylläpitoon liittyviä rajapintoja, kuten teiden sääasematietoja ja ruuhkatietoja. Oskari toimii yhtenä asiakasohjelmistona tiedollemme". - Juha Laakso, Infotripla

Islannin Maanmittauslaitos "Oskari is used as a mapviewer and connection tool to our National Geodata Portal in relation with National Spatial Data Infrastructure and INSPIRE." - Hafliði Sigtryggur, NLS-IS Magnússon

Cinia Oy  "Monet ohjelmistohankkeistamme sisältävät karttatoiminnallisuuksia, joten on hyvä että Oskari on yksi mahdollisuus!", Kimmo Alamartimo, Cinia Oy

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Luke  (kehittämisryhmän yhteisöjäsen 2019) "Luken keväällä 2017 julkaisema Biomassa-atlas -verkkopalvelu on toteutettu Oskari-alustaa hyödyntäen ja sen päälle uutta rakentaen. Oskariin kehitettyjen toiminnallisuuksien hyödyntäminen jatkuu Itämeren maiden Baltic Forbio -hankkeessa, jossa toteutetaan karttapalvelu Suomen, Ruotsin, Viron, Latvian ja Liettuan alueelle. " Eeva Lehtonen, Luke

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK"Aiomme hyödyntää T&K-toiminnassa Oskaria, mikäli jossakin hankkeessa tarvitaan toteuttaa oma verkkopohjainen paikkatietoalusta. Opetuksessa käytämme Oskaria esimerkkinä karttapohjaisista verkkopalveluista ja avoimen lähdekoodin totetuksista. Lisäksi käytämme myös useita Oskari-pohjaisia palveluita kuten Paikkatietoikkunaa. Toivomme jatkossa hyödyntävämme Oskaria entistä laajemmin. "Esa Hannus, XAMK

Maanmittauslaitos (Tekninen koordinaattori)

Museovirasto (kehittämisryhmässä)

Nitor Creations Oy

Open Knowledge Finland ry

PaikkaOppi "Toteutamme Oskarin avulla uuden oppimisen karttapalvelun, PaikkaOpin." - Virpi Hirvensalo, Turun kaupunki

Paikkatietokonsultit Oy

Pulakka Lab Oy

Reaktor Oy

SC5 Online Oy

Sitowise Oy (kehittämisryhmässä, yhteisöjäsen) "Sitowisellä on pitkä kokemus ja laaja asiantuntemus Oskari-pohjaisten paikkatietoratkaisujen kehittämisestä valtionhallinnon organisaatioille ja kunnille. Sitowise on ollut myös vahvasti kehittämässä Oskarin lähdekoodia. Oskaria hyödynnetään myös Sitowisen omissa tuotteissa, kuten esimerkiksi osallistavassa Harava-karttakyselypalvelussa." - Jan Lindbom, Sitowise Oy

Spatineo Oy

Suomen latu

Tampereen kaupunki (kehittämisryhmässä)

Tampereen yliopisto "Meillä on osaamista isojen datamassojen käsittelystä ja kuva-analyyseistä sekä koulutamme paikkatiedon, kuvankäsittelyn ja kuvioiden tunnistamisen pariin. Oskari on asennettu osana MIKÄ DATA ja PeltoAI projekteja, joissa kehitetään tietopohjaista palvelua maanviljelijöiden käyttöön (peltodata.fi)"- Petri Linna

Tilastokeskus (kehittämisryhmässä)

Turun kaupunki (kehittämisryhmässä)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Ubigu Oy "Toteutamme Oskariin liityviä konsultointi, asennus ja ylläpitopalveluita"- Marko Kauppi, Ubigu Oy

Unelmakouluprojekti

Varsinais-Suomen liitto (kehittämiryhmässä, Turun kanssa jaettu edustus)

Väylä (kehittämisryhmässä)

Ympäristöministeriö