Kehittämisryhmän jäsenet

Suomessa Oskarin kehittämishankkeiden omistajat ja tekninen koordinaattori (Maanmittauslaitos) muodostavat Oskari yhteistyön kehittämisryhmän, johon valitaan vuosittain yksi tai kaksi edustajaa yhteisöstä. Valinta on tehty jo perinteeksi muodostuneissa Oskari-verkostopäivillä. Ohjausryhmän sihteerinä toimii verkostokoordinaattori.

Kehittämisryhmä muodostetaan allekirjoittamalla sopimus Maanmittauslaitoksen kanssa. Ryhmän jäsenyyden lisäksi organisaatiot saavat siis myös teknistä tukea Oskarin kehittämisasioissa Maanmittauslaitokselta. Kehittämisryhmän toiminnasta ja jäsenmaksuista sovitaan ryhmän sisällä.

Vuonna 2019 Oskari kehittämisryhmän jäsenmaksu oli 5000€/jäsenorganisaatio.

Jos organisaatiosi haluaa mukaan kehittämisryhmään, lue ensi sopimuspohja ja ota yhtettä verkostokoordinaattoriin (info@oskari.org). Sopimusta on uudistettu vuoden 2017 lopulla vastaamaan paremmin nykytilannetta. Sopimuspohjaan voi tutustua tästä.

Kehittämisryhmän juokseva muistio löytyy täältä.

Vuoden 2019 kehittämisryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja
Rina Tammisto, Tilastokeskus

Jäsenet
Timo Aarnio, Maanmittauslaitos
Outi Hermans, Helsingin kaupunki
Eeva Lehtonen, LUKE (Oskari yhteisöjäsen)
Jan Lindbom / Minna Huovinen, Sitowise Oy (Oskari yhteisöjäsen)
Anna Mustajoki / Jussi Tahvanainen, Tampereen kaupunki
Markku Pitkänen / Jenni Silvennoinen, Väylä
Minna Ryyppö / Mikka Haimila, Museovirasto
Natalia Räikkönen, Varsinais-Suomen liitto
Harri Soini, Turun kaupunki
Henna-Kaisa Stjernberg, Helsingin seudun ympäristöpalvelut
Jari Suhonen, Digi- ja väestötietovirasto
Rina Tammisto, Tilastokeskus
Jaakko Viitala, Maanmittauslaitos

Verkostokoordinaattori
Sanna Jokela, Gispo Oy

Tekninen koordinaattori
Timo Aarnio & Sami Mäkinen, Maanmittauslaitos

Aiemmat yhteisöjäsenet

Isot kiitokset aimpien kausien organisaatioille ja edustajille yhteisöjäsenenä olosta Oskari-verkostossa! Panoksenne on ollut erittäin merkittävä ja tarpeen! Toivottavasti pääsette mukaan jatkossakin Oskari-kehittämisryhmän toimintaan.

Marko Kauppi, Ubigu Oy (2018)
Eki Karlsson, Suomen latu ry  (2017)
Minna Lumiluoto, Cybercom Oy (2016)
Jan Lindbom, Dimenteq Oy (2016-2017)

Oskari yhteistyön kehittämisryhmä

 • Sitowise Oy
  Sitowise tarjoaa asiakkailleen rakennetun ympäristön suunnittelu-, asiantuntija- ja digitaalisia palveluita. Sitowisellä on pitkä kokemus Oskari-pohjaisten paikkatietoratkaisujen kehittämisestä valtionhallinnon organisaatioille ja kunnille. […]
 • Maanmittauslaitos
  Maanmittauslaitoksella on useita Oskari-pohjaisia palveluita ja projekteja. Maanmittauslaitos toimii myös verkoston Koordinaattorina. […]
 • Helsingin kaupunki
  Helsinki mukana Oskari-verkostossa […]
 • HSY – Helsingin seudun ympäristöpalvelut
  HSY:n käytössä on Oskari-pohjainen avoimen datan karttapalvelu ja myös Oskari-pohjaiset extra- ja intranetympäristöt organisaation sisäisessä käytössä. […]
 • Museovirasto
  Kulttuuriympäristön tietopalvelut käyttävät Oskari-pohjaista karttasovellusta […]
 • LUKE
  Luken keväällä 2017 julkaisema Biomassa-atlas -verkkopalvelu on toteutettu Oskari-alustaa hyödyntäen ja sen päälle uutta rakentaen. […]
 • Väestörekisterikeskus
  Suomi.fi -karttapalvelut kuuluvat Väestörekisterikeskuksen kehittämiin sähköisen asioinnin palveluihin. […]
 • Turku
  Turun kaupunki on mukana Oskari-verkostossa Lounaispaikka-yhteistyön kautta. […]
 • Tilastokeskus
  Tilastokeskus on mukana kehittämässä tilastoaineistojen hyödyntämistä ja teemakarttaominaisuuksia Oskarissa. […]
 • Väylä
  Väylän latauspalvelun toteutuksessa sekä Palauteväylä palvelussa hyödynnetään Oskaria. […]
 • Tampereen kaupunki
  Tampereen kaupungin karttapalvelu ja sisäiset paikkatietopalvelut hyödyntävät Oskaria monipuolisesti. […]