Kehittämisryhmän jäsenet

Suomessa Oskarin kehittämishankkeiden omistajat ja tekninen koordinaattori (Maanmittauslaitos) muodostavat Oskari yhteistyön kehittämisryhmän, johon valitaan vuosittain yksi tai kaksi edustajaa yhteisöstä. Valinta on tehty jo perinteeksi muodostuneissa Oskari-verkostopäivillä. Ohjausryhmän sihteerinä toimii verkostokoordinaattori.

Kehittämisryhmä muodostetaan allekirjoittamalla sopimus Maanmittauslaitoksen kanssa. Ryhmän jäsenyyden lisäksi organisaatiot saavat siis myös teknistä tukea Oskarin kehittämisasioissa Maanmittauslaitokselta. Kehittämisryhmän toiminnasta ja jäsenmaksuista sovitaan ryhmän sisällä.

Vuonna 2017 Oskari kehittämisryhmän jäsenmaksu oli 5000€/jäsenorganisaatio.

Jos organisaatiosi haluaa mukaan kehittämisryhmään, lue ensi sopimuspohja ja ota yhtettä verkostokoordinaattoriin (sanna@gispo.fi). Sopimusta on uudistettu vuoden 2017 lopulla vastaamaan paremmin nykytilannetta. Sopimuspohja.

Yhteiskehittämisen tukena kehittämisryhmä ylläpitää Trello-taulua, jossa kehittämissuunnitelmia ja ajatuksia on kuvattu.

Vuoden 2017 kehittämisryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja
Matti Pesu, Liikennevirasto

Jäsenet
Outi Hermans, Helsingin kaupunki
Katariina Hilke, Turun kaupunki
Sirpa Joukainen / Elina Ojanperä, Helsingin seudun ympäristöpalvelut
Eki Karlsson, Suomen latu ry (Oskari yhteisöjäsen)
Marko Kauppi, Tampereen kaupunki
Marko Latvanen, Valtiokonttori (Väestörekisterikeskuksen edustaja)
Jan Lindbom, Dimenteq Oy (Oskari yhteisöjäsen)
Minna Ryyppö, Museovirasto
Jaakko Viitala, Maanmittauslaitos
Timo Aarnio, Maanmittauslaitos
Rina Tammisto, Tilastokeskus
Sara Tamsaari, Varsinais-Suomen liitto

Verkostokoordinaattori
Sanna Jokela, Gispo Oy

Tekninen koordinaattori

Timo Aarnio & Sami Mäkinen, Maanmittauslaitos

Oskari yhteistyön kehittämisryhmä

 • Väestörekisterikeskus
  Suomi.fi -karttapalvelut kuuluvat Väestörekisterikeskuksen kehittämiin sähköisen asioinnin palveluihin.
 • HSY – Helsingin seudun ympäristöpalvelut
  HSY:n käytössä on Oskari-pohjainen avoimen datan karttapalvelu ja myös Oskari-pohjaiset extra- ja intranetympäristöt organisaation sisäisessä käytössä.
 • Helsingin kaupunki
  Helsinki mukana Oskari-verkostossa
 • Tilastokeskus
  Tilastokeskus on mukana kehittämässä tilastoaineistojen hyödyntämistä ja teemakarttaominaisuuksia Oskarissa.
 • Dimenteq Oy
  Oskari-pohjaisten sovellusten kehittäminen & Harava-palvelu
 • Maanmittauslaitos
  Maanmittauslaitoksella on useita Oskari-pohjaisia palveluita ja projekteja. Maanmittauslaitos toimii myös verkoston Koordinaattorina.
 • Turku
  Turun kaupunki on mukana Oskari-verkostossa Lounaispaikka-yhteistyön kautta.
 • Museovirasto
  Kulttuuriympäristön tietopalvelut käyttävät Oskari-pohjaista karttasovellusta
 • Liikennevirasto
  Liikenneviraston latauspalvelun toteutuksessa hyödynnetään Oskaria. Liikenneviraston edustaja Matti Pesu toimii myös Suomen Oskari kehittämisryhmän puheenjohtajana.
 • Tampereen kaupunki
  Tampereen kaupungin karttapalvelu ja sisäiset paikkatietopalvelut hyödyntävät Oskaria monipuolisesti.