Kehittämisryhmän jäsenet

Suomessa Oskarin kehittämishankkeiden omistajat ja tekninen koordinaattori (Maanmittauslaitos) muodostavat Oskari yhteistyön kehittämisryhmän, johon valitaan vuosittain yksi tai kaksi edustajaa yhteisöstä. Valinta on tehty jo perinteeksi muodostuneissa Oskari-verkostopäivillä. Ohjausryhmän sihteerinä toimii verkostokoordinaattori.

Kehittämisryhmä muodostetaan allekirjoittamalla sopimus Maanmittauslaitoksen kanssa. Ryhmän jäsenyyden lisäksi organisaatiot saavat siis myös teknistä tukea Oskarin kehittämisasioissa Maanmittauslaitokselta. Kehittämisryhmän toiminnasta ja jäsenmaksuista sovitaan ryhmän sisällä.

Vuonna 2018 Oskari kehittämisryhmän jäsenmaksu oli 5000€/jäsenorganisaatio.

Jos organisaatiosi haluaa mukaan kehittämisryhmään, lue ensi sopimuspohja ja ota yhtettä verkostokoordinaattoriin (info@oskari.org). Sopimusta on uudistettu vuoden 2017 lopulla vastaamaan paremmin nykytilannetta. Sopimuspohjaan voi tutustua tästä.

Yhteiskehittämisen tukena kehittämisryhmä ylläpitää Trello-taulua, jossa kehittämissuunnitelmia ja ajatuksia on kuvattu. Kehittämisryhmän juokseva muistio löytyy täältä.

Vuoden 2018 kehittämisryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja
Rina Tammisto, Tilastokeskus

Jäsenet
Timo Aarnio, Maanmittauslaitos
Outi Hermans, Helsingin kaupunki
Katariina Hilke, Turun kaupunki
Elina Ojanperä, Helsingin seudun ympäristöpalvelut
N.N, Tampereen kaupunki
Rosa Arola, Väestörekisterikeskus
Jan Lindbom, Sitowise Oy (Oskari yhteisöjäsen)
Minna Ryyppö, Museovirasto
Matti Pesu, Liikennevirasto
Jaakko Viitala, Maanmittauslaitos
Rina Tammisto, Tilastokeskus
Marko Kauppi, Ubigu Oy (Oskari yhteisöjäsen)
Sara Tamsaari, Varsinais-Suomen liitto

Verkostokoordinaattori
Sanna Jokela, Gispo Oy

Tekninen koordinaattori
Timo Aarnio & Sami Mäkinen, Maanmittauslaitos

Aiemmat yhteisöjäsenet

Eki Karlsson, Suomen latu ry  (2017)
Minna Lumiluoto, Cybercom Oy (2016)
Jan Lindbom, Dimenteq Oy (2016-2017)

Oskari yhteistyön kehittämisryhmä

 • Museovirasto
  Kulttuuriympäristön tietopalvelut käyttävät Oskari-pohjaista karttasovellusta […]
 • Helsingin kaupunki
  Helsinki mukana Oskari-verkostossa […]
 • Väestörekisterikeskus
  Suomi.fi -karttapalvelut kuuluvat Väestörekisterikeskuksen kehittämiin sähköisen asioinnin palveluihin. […]
 • Sitowise Oy
  Sitowise tarjoaa asiakkailleen rakennetun ympäristön suunnittelu-, asiantuntija- ja digitaalisia palveluita. Sitowisellä on pitkä kokemus Oskari-pohjaisten paikkatietoratkaisujen kehittämisestä valtionhallinnon organisaatioille ja kunnille. […]
 • Liikennevirasto
  Liikenneviraston latauspalvelun toteutuksessa sekä Palauteväylä palvelussa hyödynnetään Oskaria. […]
 • Tilastokeskus
  Tilastokeskus on mukana kehittämässä tilastoaineistojen hyödyntämistä ja teemakarttaominaisuuksia Oskarissa. […]
 • HSY – Helsingin seudun ympäristöpalvelut
  HSY:n käytössä on Oskari-pohjainen avoimen datan karttapalvelu ja myös Oskari-pohjaiset extra- ja intranetympäristöt organisaation sisäisessä käytössä. […]
 • Ubigu Oy
  Ubigu Oy tarjoaa konsultointi-, asennus- ja ylläpitopalvelua Oskariin liittyvissä asioissa. […]
 • Tampereen kaupunki
  Tampereen kaupungin karttapalvelu ja sisäiset paikkatietopalvelut hyödyntävät Oskaria monipuolisesti. […]
 • Maanmittauslaitos
  Maanmittauslaitoksella on useita Oskari-pohjaisia palveluita ja projekteja. Maanmittauslaitos toimii myös verkoston Koordinaattorina. […]