Tervetuloa mukaan kehittämään Oskaria!

Tule mukaan Oskarin kasvavaan porukkaan. Oskari yhteisö on Oskari -ohjelmistoa hyödyntävien toimijoiden ja käyttäjien joukko.

Oskarin kehitys lähti Suomen Maanmittauslaitoksen ansiosta etenemään vauhdilla eri julkishallinnon ja yritysten palveluihin kun vuonna 2014 perustettiin Oskari-verkosto. Verkostossa on jo mukana kymmeniä organisaatioita Suomesta ja kansainvälisiä käyttäjiä on tulossa.

Lue yhteisön tehtävistä ja tavoitteista!

Valitse itsellesi sopivin tapa osallistua

Verkosto yhteistyön takana

Oskari yhteisössä on mukana kymmeniä organisaatioita. Suomessa verkoston toimintaa kehittää Oskari yhteistyön kehittämisryhmä, jonka jäsenmaksu on 5000€ / vuosi. Juridisena sopijaosapuolena toimii Maanmittauslaitos. Verkosto järjestää Oskarin kehittämistapaamisia ja markkinoi Oskari-ohjelmistoa. Kehittämisryhmän jäsenorganisaatiot saavat tukea Oskari-ohjelmiston yhteiskehittämiseen ja tuotetun koodin integrointiin. Jäsenet osallistuvat myös yhteisökoordinaattorin työn ohjaamiseen ja verkoston toimintojen kehittämiseen. 

Oskari yhteistyön kehittämisryhmä

 • Liikennevirasto
  Liikenneviraston latauspalvelun toteutuksessa hyödynnetään Oskaria. Liikenneviraston edustaja Matti Pesu toimii myös Suomen Oskari kehittämisryhmän puheenjohtajana.
 • Väestörekisterikeskus
  Suomi.fi -karttapalvelut kuuluvat Väestörekisterikeskuksen kehittämiin sähköisen asioinnin palveluihin.
 • Dimenteq Oy
  Oskari-pohjaisten sovellusten kehittäminen & Harava-palvelu
 • Museovirasto
  Kulttuuriympäristön tietopalvelut käyttävät Oskari-pohjaista karttasovellusta
 • Maanmittauslaitos
  Maanmittauslaitoksella on useita Oskari-pohjaisia palveluita ja projekteja. Maanmittauslaitos toimii myös verkoston Koordinaattorina.
 • HSY – Helsingin seudun ympäristöpalvelut
  HSY:n käytössä on Oskari-pohjainen avoimen datan karttapalvelu ja myös Oskari-pohjaiset extra- ja intranetympäristöt organisaation sisäisessä käytössä.
 • Helsingin kaupunki
  Helsinki mukana Oskari-verkostossa
 • Tampereen kaupunki
  Tampereen kaupungin karttapalvelu ja sisäiset paikkatietopalvelut hyödyntävät Oskaria monipuolisesti.
 • Turku
  Turun kaupunki on mukana Oskari-verkostossa Lounaispaikka-yhteistyön kautta.
 • Tilastokeskus
  Tilastokeskus on mukana kehittämässä tilastoaineistojen hyödyntämistä ja teemakarttaominaisuuksia Oskarissa.

Organisaatiojäsenet

Oskari-verkoston tukijäseneksi toivomme organisaatioita, joilla on jo nyt tai suunnitteilla hyödyntää Oskari-ohjelmistoa. Verkoston jäseneksi pääsee ilmoittautumalla mukaan. Lue lisää täältä.

Nyt jo mukana on laaja joukko suomalaisia yrityksiä, julkishallinnon toimijoita ja yhdistyksiä sekä verkostoja. Tule mukaan!

Aluehallintovirastot
CGI Suomi Oy
COSS ry
Geologian tutkimuskeskus
Gofore Oy
Infotripla Oy
Karttakeskus Oy

Kilosoft Oy
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK

"Aiomme hyödyntää T&K-toiminnassa Oskaria, mikäli jossakin hankkeessa tarvitaan toteuttaa oma verkkopohjainen paikkatietoalusta. Opetuksessa käytämme Oskaria esimerkkinä karttapohjaisista verkkopalveluista ja avoimen lähdekoodin totetuksista. Lisäksi käytämme myös useita Oskari-pohjaisia palveluita kuten Paikkatietoikkunaa. Toivomme jatkossa hyödyntävämme Oskaria entistä laajemmin. "Esa Hannus, XAMK

Nitor Creations Oy
Open Knowledge Finland ry

Paikkatietokonsultit Oy
Pulakka Lab Oy
Reaktor Oy
SC5 Online Oy

Sito Oy

Spatineo Oy

Työ- ja elinkeinoministeriö
Unelmakouluprojekti
Varsinais-Suomen liitto
Ympäristöministeriö