Laske biojätteiden, metsävarantojen tai viljelykasvien määriä helposti

LUKE:n tuottama Biomassa-atlas kokoaa eri biomassoja koskevan paikkatiedon yhteen käyttöliittymään avoimesti kaikkien käytettäväksi. Helppokäyttöisestä palvelusta voidaan hakea tietoa maankäytöstä, metsävaroista, hakkuiden sivuvirroista, peltokasvien tuotannosta ja sen sivuvirroista, lannoista sekä teollisuuden ja yhdyskuntien biohajoavista jätteistä ja lietteistä. Biomassa-atlaksesta saatavia tietoja voidaan käyttää esimerkiksi investointien ja raaka-ainehankintojen suunnitteluun.

Uusia valintatoimintoja kartalla

Biomassa-atlaksen Oskari-pohjaiseen karttapalveluun on toteutettu erillinen valintatyökalu massojen laskentaa varten. Tämä voi helpottaa esimerkiksi bioenergian hyödyntämisen suunnittelua tai yrityksen perustamista. Biomassa-haussa voi hyödyntää säteen perusteella tehtävää valintaa, piirtää kartalle alueen tai valita tietoja yksittäisen tai useamman kunnan alueelta.

Lisätietoa Biomassa-atlaksesta antaa Eeva Lehtonen LUKE:lta.