HSY jakelee avointa dataa Oskarin avulla

Helsingin seudun ympäristöpalveluissa (HSY) Oskari-pohjainen karttapalvelu otettiin käyttöön syksyllä 2015. Avoimen datan karttapalvelussa on nähtävillä ja ladattavana kaikki HSY:n avoimet paikkatietoaineistot. Oskariin onkin kehitetty latauskoriominaisuus tämän mahdollistamiseksi.

”HSY:ssä ilmeni tarve saada avoimet paikkatietoaineistot kaikkien nähtäville, myös niille, joilla ei ole paikkatieto-osaamistoa,” kertoo Elina Ojanperä HSY:ltä

Karttapalvelu helpottaa datan jakelua

Avoimena datana HSY:ssä julkaistaan esimerkiksi asumiseen, väestöön, rakentamiseen ja maankäyttöön sekä ilmanlaatuun liittyviä aineistoja. Kartta-aineistot ovat ETRS-GK25 (EPSG:3879) koordinaatistossa ja ladattavat vektorit ovat shp-muodossa. Ainoastaan rasteriaineistoja ei pysty tällä hetkellä lataamaan omalle koneelle karttapalvelun latauskorin kautta.

Aineistot löytyvät myös HSY:n avoimen datan -verkkosivuilla tiedostoina. Karttapalvelun etu tiedostoihin nähden on sen interaktiivisuus. Aineisto avautuu käyttäjän nähtäville vaivattomasti ja nopeasti. Karttapalvelun aineistoja voi käyttää myös suoraan palvelimelta rajapintojen kautta.

Ota yhteyttä: avoindata@hsy.fi

Latauskorin koodi löytyy Oskarin GitHubista (ohjeistusta kehitetään vielä).