Oskari-ohjelmiston kehittämisessä on käytössä yhteistuottamisen malli, joka on määritelty Julkisen hallinnon suosituksessa 129 “Julkishallinnon verkkopalvelun suunnittelun ja toteuttamisen periaatteet”. Yhteistuottamisella tarkoitetaan tietojärjestelmien, tietopalvelujen ja ohjelmistojen kehittämistä yhdessä sovittamalla yhteen eri osapuolten tarpeita ja aikatauluja.

Tavoitteet yhteistuottamisessa:

 • Kehittämisen kustannusten alentaminen:
  • Vältetään päällekkäistä työtä sovittamalla yhteen eri osapuolten tarpeita ja aikatauluja.
 • Ohjelmiston yleiskäyttöisyys
  • Käytetään ohjelmisto perustana sekä paikkatietoalan että tietotekniikan yleisiä standardeja.
  • Pyritään löytämään eri osapuolten tarpeisiin ratkaisut, joita voidaan hyödyntää yleisesti.
  • Varmistetaan eri komponenttien muokkaus parametrien avulla ja yhteentoimivuus.
 • Tietojärjestelmien yhteentoimivuus
 • Hyvä käytettävyys
  • Pyritään hyvään käytettävyyteen ja helppokäyttöisyyteen karttaliittymän käytössä ja määrittelyssä.
  • Varmistetaan käyttöliittymän selkeys, toiminnallinen loogisuus ja graafisen ulkoasun yhtenäisyys.
 • Työn korkea tuottavuus
  • Mahdollistetaan karttakäyttöliittymän käyttö ja paikkatiedon käsittely ilman ohjelmointia.
  • Asiantuntijan on helppo määritellä yksinkertainen karttakäyttöliittymä tai kuvata ja testata paikkatiedon analyysiprosessi ja valita lopputulokselle sopiva visualisointi.
  • Halutut toiminnot sisältävä karttaliittymä voidaan julkaista välittömästi verkkosivulla.
 • Uusien palvelujen mahdollistaminen
  • Ohjelmiston avulla voidaan luoda uusia palveluja ja sitä voidaan hyödyntää uusilla tavoilla.