Oskari-verkoston viestinnässä pyritään avoimuuteen verkoston sisällä kuin ulkopuolellakin. Viestintä voidaan jakaa kolmelle eri tasolle: sisäiseen, verkoston ja ulkoiseen viestintään.

1. Sisäinen viestintä

 • Keskustellaan ja jaetaan tietoa ohjausryhmän, koordinaattorin, integraattorin ja kehittäjien välillä.
 • Päätetään verkostoa koskevista asioista ohjausryhmän kokouksissa.
 • Tavoitteena sujuva yhteistyö eri hankkeiden välillä ja niiden tulosten integroinnissa Oskari-ohjelmistoon.
 • Välineinä Basecamp-työtila sekä Slack-pikaviestintä.

2. Verkostoviestintä

 • Jaetaan tietoa ohjelmiston kehittämisestä verkoston jäsenille niin sähköpostitse, videokatselmoinneissa kuin eri tapahtumissakin.
 • Kannustetaan verkoston jäseniä hyödyntämään Oskari-ohjelmistoa ja kehittämään sitä eteenpäin.
 • Välineinä Trello-taulu sekä Slack-pikaviestintä.

3. Ulkoinen viestintä

 • Lisätään tietoisuutta Oskari-ohjelmiston hyödyntämismahdollisuuksista avoimen lähdekoodin kehittäjille ja paikkatietopalvelujen tarjoajille.
 • Jaetaan tietoa verkkosivuilla, tapahtumissa ja erilaisten medioiden kautta.
 • Tiedotetaan eri hankkeiden kehittämistyön tuloksista ja ohjelmiston uusista ominaisuuksista eri viestintävälineiden kautta.
 • Pyritään avoimen lähdekoodin OSGeo-yhteisön projektiksi ja lisäämään kansainvälistä tunnettavuutta pitämällä esitelmiä mm. FOSS4G-konferensseissa.

Viestintä tapahtuu pääosin suomeksi, vaikkakin dokumentaatio on englanniksi ja tarvittaessa viestintää voidaan hoitaa myös englanniksi.

Verkoston viestintäsuunnitelmasta vastaa verkoston ohjausryhmä. Se hyväksyy koordinaattorin valmistelemat muutokset. Koordinaattori vastaa suunnitelmaan kirjattujen tehtävien toteuttamisesta suunnitelmaan mukaisessa aikataulussa.