oskari-osapuolet-sopimukset

Organisaatio liittyy Oskari-verkoston jäseneksi allekirjoittamalla Verkostosopimuksen, joka ilmaisee yhteisen tahtotilan. Sopimukseen kirjataan verkoston tavoitteet, tehtävät ja päätöksenteon käytännöt. Jäsenet saavat tietoa ohjelmiston kehittymisestä ja saavat kutsun vähintään kerran vuodessa järjestettäviin koko verkoston tapahtumiin.

Oskari-verkoston ohjausryhmän muodostavat Oskari-ohjelmiston koordinaattori ja kehittämishankkeiden omistajat, jotka ovat allekirjoittaneet Integraatiosopimuksen. Siinä organisaatio sitoutuu osallistumaan vuosittain tukipalvelujen kustannuksiin ja hyväksyy, että hankkeessa tuotettava koodi soveltuvin osin integroidaan Oskari-ohjelmistoon ja julkaistaan avoimena lähdekoodina. Lisäksi verkoston jäsenet valitsevat valitsevat keskuudestaan Verkostopäivässä vuodeksi yhden tai kaksi edustajaa. Ohjausryhmä päättää verkoston toiminnasta, ohjelmiston tavoitteiden asettamisesta, arkkitehtuurin ja kehityspolun toteutumisesta sekä näihin liittyvästä viestinnästä.

Verkoston koordinaattori toimii ydinohjelmiston tuoteomistajana ja vastaa ohjelmiston arkkitehtuurista, tukipalvelujen saatavuudesta ja hankkeissa tuotettavan lähdekoodin integroinnista. Koordinaattori tekee integraattorin kanssa sopimuksen intergointityöstä. Integraattori huolehtii ohjelmiston integroinnin edellyttämästä ohjelmoinnista, testauksesta ja versiopäivityksistä sekä dokumentoinnista ja tarvittavista tukipalveluista.