Verkoston toiminta rytmittyy ohjelmiston kehityksen ohjauksesta, seurannasta ja viestinnästä.

Toiminta rakentuu vuoden mittaan ohjausryhmän kokouksista, ohjelmiston kehittymisen videokatselmoinneista sekä koko verkoston Verkostopäivästä ja ulkoisesta viestinnästä.

oskari-vuosikello

Kuva: Oskari-verkoston vuosikello

Vuotuinen toiminta:

  • ohjausryhmän kokoukset noin kahdeksan kertaa vuodessa
  • ohjelmiston katselmoinnit noin kuusi kertaa vuodessa
  • Verkostopäivä huhti-toukokuussa
  • ulkoiseen viestintään liittyvät tilaisuudet mm. FOSS4G-konferenssi ja Paikkatietomarkkinat

Verkoston jäsenet voivat osallistua katselmointeihin, Verkostopäivään sekä julkisiin tilaisuuksiin, joissa Oskari-ohjelmistoa ja sen hyödyntämistä esitellään.

Ohjausryhmän kokouksissa on vuosikellon mukaisen teeman ohella vakiomuotoinen asialista:

  • jäsentilanne
  • viestintä
  • käynnissä olevat hankkeet
  • suunnitteilla olevat hankkeet
  • kehityspolun tilanne ja integraatiot
  • päivitetyt dokumentit

Ohjausryhmä kutsuu kokouksiinsa hankkeista vastaavia henkilöitä esittelemään hankkeita.