Tällä hetkellä Oskari-ohjelmisto rakentuu käyttöliittymästä ja palvelualustasta. Tulevaisuudessa siihen lisätään palveluväylä. Tavoitetilana on, että Oskari-ohjelmisto kattaa yhä kattavammin Julkisen hallinnon paikkatiedon viitearkkitehtuurin tavoitteet.

 oskari-ohjelmisto

Käyttöliittymä koostuu tällä hetkellä karttaliittymästä, joka mahdollistaa paikkatiedon selailun ja käsittelyn rajapintapalvelujen kautta. Tulevaisuudessa pyritään tukemaan kaikkia paikkatiedon viitearkkitehtuuriin liittyviä palveluja.

Palvelualusta tarjoaa tällä hetkellä käyttöliittymän ohjelmistopalveluna (SaaS = Software as a Service) ja tukee karttaliittymän toimintaa esikäsittelemällä paikkatietoa ja tarjoamalla palveluja mm. omien kohteiden tallennukseen sekä paikkatiedon analyysiin ja visualisointiin. Se tukee käyttöliittymän määrittelyä, määrittelyjen tallentamista ja käyttöliittymän julkaisua. Tulevaisuudessa prosessointia vaativat tehtävät pyritään suorittamaan palvelualustan toimesta ja palveluja tarjotaan entistä monipuolisemmin.

Palveluväylä tukee käyttöliittymää integroimalla rajapintapalvelujen tarjoamaa tietoa ja viestimällä monitoroinnin kautta palvelujen mahdollisista puutteista. Palveluväylä jalostaa käyttöliittymän tarvitsemaa tietoa halutulla tavalla ja tarjoaa rajapintapalveluja eri muodoissa.

Kaikki osat ovat sidoksissa toisiinsa. Käyttöliittymää on kuitenkin mahdollista käyttää myös ilman palvelualustaa (ja tulevaisuudessa ilman palveluväylää). Kaikki osat julkaistaan avoimena lähdekoodina.

Koordinaattori vastaa ohjelmiston mahdollistamien, testattujen ja julkaistujen versioiden toiminnallisuuksien sekä kehittämispolun dokumentoinnista. Kehittämispolku osoittaa, mitä toiminnallisuuksia eri hankkeet tuottavat ohjelmiston uusiin versioihin ja mihin ohjelmistokokonaisuuksiin ne kuuluvat.