Oskari-ohjelmistoa kehitetään rinnakkaisissa hankkeissa, jotka tuottavat koodia, joka integroidaan Oskari-koodirepositorioon. Koordinaattori vastaa integraatioiden koordinoinnista ja versionhallinnasta. Versionpäivityksen jälkeen koodi julkaistaan avoimen lähdekoodin lisensseillä ja koodi on vapaasti käytettävissä. Hankkeiden tuottamaa koodia hyödynnetään niiden tuottamissa palveluissa.

 oskari-kehitysprosessi

Kuva: Oskari-ohjelmiston kehitysprosessi

Ohjelmistokehityksen dokumentit

Hankkeiden kuvaukset Hankkeiden omistajat ja koordinaattori laativat omista hankkeistaan kuvaukset, josta käyvät ilmi hankkeiden perustiedot. Kuvausta päivitetään tarvittaessa.
Arkkitehtuurikuvaus Koordinaattori ylläpitää arkkitehtuurikuvausta, josta selviävät ohjelmiston komponentit ja niiden väliset suhteet. Kuvaus sisältää keskeisen käsitteistön, abstraktiotason, keskeiset mallit sekä säännöt ja rajoitukset. Keskeisinä näkökulmina ovat toiminnallisuuden kuvaaminen ohjelmistoriippumattomasti, komponenttien roolien ja rajapintojen kuvaaminen sekä tyypillisen ajoympäristön kuvaaminen.
Käyttöliittymän suunnitteluohje ja graafinen ohje (fi ja en, pdf) Koordinaattori ylläpitää myös käyttöliittymän suunnitteluohjetta, jossa kuvataan käyttöliittymän ra-kenteelliset komponentit, sekä graafista ohjetta käyttöliittymän komponenttien ulkoasusta. Näin pyritään yhtenäiseen käyttöliittymään sekä rakenteeltaan että ulkoasultaan. Käyttöliittymän räätälöinti omiin tarpeisiin on mahdollista parametrien avulla.
Kehitysjono ja julkaisut Koordinaattori ylläpitää yhteistyössä integraattorin kanssa ohjelmiston integraation kehitysjonoa, johon koordinaattori kirjaa kaikki tiedossa olevat integrointitehtävät. Integraattori täydentää tehtäviä tarvittaessa, purkaa ne osatehtäviksi, merkitsee niille aikatauluarviot ja määrittelee version, jossa kyseinen toiminnallisuus pyritään julkaisemaan.
Dokumentointiohje Eri hankkeissa koodi dokumentoidaan kattavasti uudelleenkäytön helpottamiseksi dokumentointiohjeen mukaisesti. Integraattori tarkistaa dokumentoinnin integroinnin yhteydessä.
Lista ohjelmakirjastoista Ohjelmistossa hyödynnetään monia avoimen lähdekoodin ohjelmakirjastoja, joita kehitetään kansainvälisenä yhteistyönä. Koordinaattori ylläpitää listaa sovellettavista ohjelmakirjastoista ja niiden Oskarissa käytössä olevista versioista. Koordinaattori ja integraattori seuraavat ohjelmistojen kehittymistä ja valmistelevat tarvittaessa ohjelmakirjastojen uusien versioiden käyttöönoton.