Tälle sivulle kerätään tiedot verkoston kehittämishankkeista.
Voit kuvailla oman hankkeesi Oma hanke-sivulla annettujen ohjeiden avulla.

Käynnissä olevat hankkeet

Case Tampere – Oskari-ohjelmiston lähdekoodin kehittämistyö (pdf)
Tampereen kaupunki

Kehitetään yhteiskäytön kannalta merkittäviä toiminnallisuuksia, jolloin palvelualusta on täysin itse ylläpidettävissä pääkäyttäjien toimesta. Kehitettävät toiminnallisuudet poistavat erillisten karttakomponettien hankintatarpeen Tampereen kaupunkikonsernissa. Näin palvelualusta integroituu sulavasti osaksi eri tietojärjestelmiä ja toimii saumattomasti osana näitä tietojärjestelmiä.

Hallinnon karttapalvelu (pdf)
Maanmittauslaitos

Hallinnon karttapalvelu on Paikkatietoikkunaan toteutetun Karttajulkaisu-toiminnon tuotantoversio. Sen avulla viranomaiset voivat luoda karttanäkymiä ja julkaista ne verkkosivuillaan. Hallinnon karttapalvelu on osa valtiovarainministeriön käynnistämää JulkICTLab-hanketta.

Kansallisten palvelunäkymien karttatoimintojen kehittäminen (KaPA) (pdf)
Väestörekisterikeskus
06/2015 – 06/2016

Hankkeessa kehitetään karttatoimintoja kansallisiin palvelunäkymiin. Tavoitteina ovat upotettavien karttojen mobiilituki ja integraatiorajapinnan laajentaminen, esteettömyysvaatimusten huomioon ottaminen taustakartoissa, avoimen reittioppaan integrointi, palauterajapinnan tuki ja Single Sign On -toiminnallisuuden käyttöönotto.

Kulttuuriympäristöä kartalla -hanke (pdf)
Museovirasto
01/2016 – 10/2016

Uudella järjestelmällä tuotetaan ja ylläpidetään Museovi-raston paikkatietoaineistoja ja tuodaan niitä muiden käyttäjien saataville. Järjestelmä integroidaan osaksi sekä Museoviraston extranet-ympäristöä että julkista internetsivustoa osoitteessa http://kulttuuriymparisto.nba.fi.

Maanmittauslaitoksen kaksisuuntaisten sähköisten asiointipalveluiden toteutus (2SASI) (pdf)
Maanmittauslaitos

14.01.2015 – 31.12.2017

Projektin tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa Maanmittauslaitoksen kaksisuuntaiset sähköiset palvelut ensisijassa kiinteistötuotannon ja kirjaamisasioiden asiointitarpeita varten. Asiointipalvelu on käyttöliittymältään yhtenäinen kokonaisuus ja karttaliittymä on keskeinen osa palvelua. Asiointipalvelun karttaliittymän lähtökohtana on Oskari.org-ohjelmisto.

Paikkatietoikkuna (pdf)
Maanmittauslaitos

01.04.2008 ->

Paikkatietoikkuna on kaikille avoin ja maksuton kansallinen paikkatietoportaali, jonne kootaan paikkatietoa ja asiaa paikkatiedosta. Karttaikkunan kautta käyttäjien on mahdollista mm. tarkastella eri organisaatioiden tuottamia kartta-aineistoja päällekkäin, julkaista karttoja, tehdä paikkatietoanalyyseja ja luoda teemakarttoja. Hankkeen tavoitteena on kehittää edelleen karttaikkunan ominaisuuksia ja hyödyntää niitä kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin toimeenpanossa.

Oskari.org-ohjelmiston kehittäminen on alun perin lähtenyt liikkeelle Paikkatietoikkunan kehittämisestä.

Muita hankkeita

Yllämainittujen hankkeiden lisäksi Oskaria käytetään parhaillaan Suomen ympäristökeskuksen Liiteri-hankkeessa ja Luonnonvarakeskuksen Biomassa-atlas-hankkeessa.

Päättyneet hankkeet

Spatial Statistics on Web (pdf)
Tilastokeskus

01.02.2014 – 31.11.2015

Yleisenä tavoitteena on edistää tilastoaineistojen ja kartta-aineistojen yhteiskäyttöisyyttä. Käytännössä projektissa pyritään lisäämään ruutuaineistojen käyttömahdollisuuksia kehittämällä työkaluja aineistojen hyödyntämiseen.

JulkICTLab – Tietojohtamisen karttapalvelun pilotointi (pdf)
Maanmittauslaitos
4.2.2014 – 31.12.2014

Teemakarttojen käyttö ja julkaisu useiden rajapintapalvelujen tarjoamien tilastotietojen pohjalta.

Jatkokehitystarpeiden tunnistaminen ja toteutusmahdollisuuksien selvittäminen mm. kuntien 6aika-hankkeessa.

Lue uutinen pilotoinnin tuloksista.

Kiinteistötietopalvelun karttaosion uudistaminen (pdf)
Maanmittauslaitos
31.3.2014 – 31.3.2015

Asiakkaille ja sovelluksen ylläpidolle ongelmia aiheuttanut Java-pohjainen karttaosio korvataan Oskari-alustaan perustuvalla toteutuksella. Karttaosion käyttöliittymä ja ulkoasu suunnitellaan uudelleen huomioiden käyttäjiltä saadut palautteet ja kehittämisehdotukset.

Projekti on ensimmäinen vaihe Kiinteistötietopalvelun toteutustekniikan ja sovellusarkkitehtuurin kokonaisuudistamisessa. Uudistus on tarkoitus toteuttaa siten, että syntyneitä ratkaisuja voidaan käyttää myös muiden MML:n kartallisten tietopalvelujen toteuttamisessa ja nykyisten uudistamisessa.

Livimap (pdf)
Liikennevirasto
01.01.2013 – 31.12.2016

Livimap kokoaa kaiken Oskari-sovellusteknologiaan liittyvän kehitystyön Liikennevirastossa. Toteutettavia toiminnallisuuksia ovat ainakin tieosoitejärjestelmän hallintaan liittyvät ominaisuudet sekä Liikenneviraston toimialaa tukevat muut ominaisuudet esim. taustakarttasarjoihin liittyen.

Lounais-Suomen Aluetietopalvelun mallin luonti ja palvelukehitys (pdf)
Varsinais-Suomen liitto

01.06.2014 – 31.12.2014

Mallinnetaan Aluetietopalvelun tarpeita ja samalla otetaan Oskari käyttöön alueellisen tietopalvelukeskuksen kokoavana karttapalveluna. Samalla pyritään toteuttamaan tasolistaukseen vaihtoehtoinen malli, jossa sallitaan hierarkkinen tasojen hallinta group-layeriin asti. Lisäksi tasojen hallintatyökaluille pohditaan vaihtoehtoisia tapoja sijoiteluun. Idea tasojen hallinnasta kierrätetään Oskari-verkostolla.