Kehittämishankkeiden omistajat ja Koordinaattori muodostavat Oskari-ohjausryhmän, johon verkoston jäsenet valitsevat keskuudestaan Verkostopäivässä vuodeksi yhden tai kaksi edustajaa. Ohjausryhmän sihteerinä toimii koordinaattori.

Ohjausryhmä päättää verkoston toiminnasta ja yhteistyön kehittämisestä sekä valitsee koordinaattorin ja päättää tukipalvelumaksuista. Koordinaattori kutsuu ohjausryhmän koolle vähintään neljä kertaa vuodessa sekä lisäksi tarvittaessa tai kun joku hankkeiden omistajista pyytää.

Puheenjohtaja
Matti Pesu, Liikennevirasto

Jäsenet
Outi Hermans, Helsingin kaupunki
Katariina Hilke, Turun kaupunki
Sirpa Joukainen, Helsingin seudun ympäristöpalvelut
Marko Kauppi, Tampereen kaupunki
Marko Latvanen, Valtiokonttori (Väestörekisterikeskuksen edustaja)
Jan Lindbom, Dimenteq Oy
Minna Lumiluoto, Cybercom Oy
Miikka Haimila, Museovirasto
Jaakko Viitala, Maanmittauslaitos
Rina Tammisto, Tilastokeskus
Ville Santala, Varsinais-Suomen liitto

Sihteerit
Jani Kylmäaho, Maanmittauslaitos
Inkeri Lantta, Maanmittauslaitos