Organisaatio pääsee mukaan Oskari-verkostoon allekirjoittamalla verkostosopimuksen. Integraatiosopimuksen allekirjoittamalla organisaatio pääsee mukaan ohjausryhmään vaikuttamaan Oskari-ohjelmiston kehittämiseen.

Verkostosopimus (pdf)

Verkostosopimus ilmaisee yhteisen tahtotilan ja verkoston jäseneksi voi tulla sopimuksen allekirjoittamalla. Sopimukseen kirjataan yleisesti verkoston tavoitteet, tehtävät ja päätöksenteon käytännöt. Verkostosopimus lähetetään koordinaattorille.

Integraatiosopimus (pdf)

Oskari-verkoston ohjausryhmän jäsenet allekirjoittavat lisäksi koordinaattorin kanssa Integraatiosopimuksen. Sopimuksessa hankkeen omistaja sitoutuu osallistumaan vuosittain tukipalvelujen kustannuksiin (vuoden 2016 osalta maksu on 5 000€). Sopimuksessa hankkeen omistaja hyväksyy, että kehittämishankkeessa tuotettava koodi soveltuvin osin integroidaan Oskari-ohjelmistoon ja julkaistaan avoimena lähdekoodina. Hankkeen omistaja varmistaa yhteistyössä toteuttajan kanssa, että kehittämishankkeessa noudatetaan Oskari-ohjelmiston arkkitehtuuriperiaatteita. Koordinaattori sitoutuu vastaamaan kehittämisen tukipalvelujen saatavuudesta ja kehittämishankkeissa tuotettavan lähdekoodin integrointityöstä. Koordinaattori ja hankkeen omistajat voivat tarvittaessa neuvotella integrointityön ja sen kustannusten jakamisesta.