Koordinaattori on verkoston ja hankkeiden omistajien edunvalvoja, joka pyrkii varmistamaan ohjelmiston kehittämisen käytössä olevilla resursseilla. Koordinaattori kilpailuttaa ja hankkii integrointityön verkoston hankkeiden käyttöön.

Koordinaattori kutsuu ohjausryhmän vähintään neljä kertaa vuodessa koolle ja toimii ohjausryhmän kokouksissa sihteerinä. Koordinaattori toimii myös Oskari-ohjelmiston tuoteomistajana ja vastaa sen arkkitehtuurista. Koordinaattori sopii integrointityön toteuttamisesta erikseen valittavan integraattorin kanssa.

Koordinaattorin tehtävät:

 • Ohjelmiston kehittämisen tukitehtävät
 • Ohjelmiston toiminnan kuvaaminen
 • Tavoitteiden kokoaminen ja yhteensovittaminen
 • Kehittämishankkeiden kuvausten julkaisu
 • Arkkitehtuurin kehittäminen, ylläpito ja dokumentointi
 • Käyttöliittymien suunnittelun ja parametroinnin ohjeet
 • Integraation työsuunnitelmat ja kehitysjono (backlog)
 • Versioinnin, dokumentoinnin ja lisenssoinnin ohjaus
 • Integrointityöstä huolehtiminen
 • Kilpailutus, tilaaminen, ohjaus ja valvonta
 • Integrointityön ohjaus ja tehtävien priorisointi
 • Verkoston toiminnan tuki
 • Sisäinen ja ulkoinen viestintä
 • Toimintamallin toteuttaminen ja kehittäminen
 • Alan kehityksen seuranta
 • Standardien ja avoimen lähdekoodin kehityksen seuranta
 • Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin, viitearkkitehtuurien ja JHS-työn seuranta
 • Paikkatietoinfrastruktuurin kehittämisen seuranta
 • Muut verkoston ohjausryhmän kanssa sovittavat tehtävät

Koordinaattorina toimii toistaiseksi Maanmittauslaitos. Koordinaattorin edustajina Maanmittauslaitoksesta ovat Timo Aarnio ja Inkeri Lantta.