Verkoston jäseniä ovat kaikki ne osapuolet, jotka ovat allekirjoittaneet verkostosopimuksen ja toimittaneet sen koordinaattorille.

Jäsenet voivat osallistua verkoston jäsentilaisuuksiin ja saavat tietoa Oskari-ohjelmiston tilanteesta sähköpostitse. Osapuoli voi irrottautua verkostosta ilmoittamalla asiasta kirjallisesti koordinaattorille.

Lisäksi verkoston jäsenet valitsevat keskuudestaan Verkostopäivässä vuodeksi yhden tai kaksi edustajaa ohjausryhmään.

Jäsenet

Aluehallintovirastot
CGI Suomi Oy
COSS ry
Dimenteq Oy
Geologian tutkimuskeskus
Gofore Oy
Helsingin Kaupunki
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Infotripla Oy
Karttakeskus Oy

Kilosoft Oy

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Liikennevirasto
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Maanmittauslaitos
Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK)
Museovirasto

Nitor Creations Oy
Open Knowledge Finland ry

Paikkatietokonsultit Oy
Pulakka Lab Oy
Reaktor Oy
SC5 Online Oy

Sito Oy

Spatineo Oy

Tampereen kaupunki
Tilastokeskus

Turun kaupunki
Työ- ja elinkeinoministeriö
Unelmakouluprojekti

Varsinais-Suomen liitto
Väestörekisterikeskus

Ympäristöministeriö