Oskarin toteutuksessa käytetyt ohjelmistokomponentit ovat kaikilta osiltaan avointa lähdekoodia. Tämä tarkoittaa sitä, että kuka tahansa saa vapaasti käyttää, kopioida, muunnella ja levittää  ohjelmistoja lisenssiehtojen puitteissa.

Lähdekoodi on hyödynnettävissä ns. kaksoislisenssillä. Tällöin koodin jatkokehittäjä voi hyödyntää koodia tai sen osia omissa sovelluksissaan ja levittää sitä halutessaan eteenpäin kahdella vaihtoehtoisella tavalla: MIT-lisenssillä tai EUPL-lisenssillä.

MIT-lisenssillä karttakäyttöliittymän koodia voi hyödyntää esim. kaupallisissa, suljetuissa ohjelmasovelluksissa.

EUPL-lisenssillä koodia voi vapaasti käyttää, kehittää ja levittää edelleen – myös kaupallisesti – sillä edellytyksellä, että lähdekoodi on aina julkaistava levitettävän ohjelmaversion yhteydessä samalla tai EUPL-lisenssin kanssa yhteensopivalla lisenssillä. Kaupallista kehittäjälisenssiä ei ole tarpeen hankkia.  EUPL-lisenssi on täysin yhteensopiva Euroopan Unionin lainsäädännön ja kaikkien jäsenvaltioiden tekijänoikeuslakien kanssa.

Julkaisuihin on sisällytetty ainoastaan Oskaria varten räätälöidy koodi. Toteutuksessa tarvittavat ulkoiset ohjelmakirjastot on pääosin poistettu hakemistoja lukuunottamatta, joten lähdekoodin hyödyntäjän on ladattava itse ulkoisten komponenttien alkuperäinen koodi. Joistakin ohjelmakirjastoista on kuitenkin tehty oma käännösversio, jolloin se on sisällytetty Oskari-julkaisuun.

Lähdekoodin ennen vuotta 2012 julkaistut versiot on julkaistu GPL v3 -lisenssillä.